07.02.2023

Wyrok NSA w sprawie relacji patron - aplikant

opublikowano: 2019-01-04 przez: Mika Ewelina

Poza formalnymi aspektami współpracy aplikantów z patronami, niezwykle istotną rolę odgrywają takie czynniki jak motywacja, zaangażowanie oraz efektywna komunikacja obu stron – stwierdził w niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny.

Czytaj więcej.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy