10.08.2022

Wyłączenie sędziego „po nowemu” budzi wątpliwości

opublikowano: 2019-12-23 przez: Więckowska Milena

Od 7 listopada 2019 r. obowiązuje znowelizowany przepis odnoszący się do wyłączenia sędziego w trybie wnioskowym. Z przepisu wynika m.in., że gdy sędzia przedstawia swoje poglądy na sprawę, to nie zachodzi podstawa do jego wyłączenia. Również nakłanianie stron do zawarcia ugody nie może uzasadniać wyłączenia sędziego.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy