22.09.2023

WSA: Legalizowana samowola nie może naruszać ładu przestrzennego

opublikowano: 2019-12-24 przez: Więckowska Milena

Przy legalizacji istotne jest, aby wykonana samowola budowlana nie naruszała ładu przestrzennego. Wydając zaświadczenie o jej zgodności z ustaleniami miejscowego planu konieczne jest jednoznaczne określenie wykonanych robót i poddanie ich ocenie w trybie przepisów prawa. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy