25.04.2024

Wesprzyj represjonowanych prawników i obrońców praw człowieka na Białorusi – napisz wirtualny list lub kartkę!

opublikowano: 2021-05-11 przez: Więckowska Milena

Zapraszamy do włączania się w kampanię wspierającą naszych Kolegów i Koleżanki z Białorusi.

Po zakończeniu kampanii prezydenckiej na Białorusi ponad 30 000 osób zostało zatrzymanych w związku z udziałem w pokojowych protestach. W kraju jest ponad 300 więźniów politycznych i około 2 000 spraw karnych wszczętych przeciwko pokojowo protestującym. 15 prawników zostało pozbawionych prawa do wykonywania zawodu.

Przeprowadzono liczne rewizje w siedzibach organizacji praw człowieka. Obecnie w więzieniu przebywa Maxim Znak, członek Rady Koordynacyjnej i jeden z prawników zespołu Wiktara Babaryki, oraz 5 obrońców praw człowieka.

Wyślij wirtualny list lub pocztówkę do więzienia:

 1. Jeśli znasz język rosyjski lub białoruski – napisz list w jednym z tych języków. Jeśli nie, przetłumacz go na Google i skopiuj tekst. Możesz też napisać go odręcznie i zrobić zdjęcie.
 2. Co napisać? Napisz cokolwiek, co Twoim zdaniem może okazać wsparcie naszym Kolegom i Koleżankom z Białorusi. Pamiętaj, że listy są sprawdzane przez cenzorów. Dopuszczalne będą jedyne te w języku rosyjskim i białoruskim. Możesz także skorzystać z tekstu proponowanego i przetłumaczonego przez nas:

 • Wejdź na stronę internetową https://vkletochku.org/en Wklej tekst lub dołącz zdjęcie z odręcznie napisanym tekstem.
 • Prześlij list. Zespół Vkletochku.org wydrukuje go i wyśle w Twoim imieniu. Napisz swój adres, jeśli chcesz otrzymać odpowiedź.
 • Możesz także zrobić sobie zdjęcie w trakcie pisania listu i zamieścić je na swoim profilu w mediach społecznościowych z hashtagami #WeStandByYou #Politzekme

Kto potrzebuje Twojego wsparcia?

 1. Maxim Znak, prawnik, który udzielał wsparcia prawnego kandydatowi na prezydenta Wiktarowi Babaryka. Następnie Maxim kontynuował pracę jako doradca Swiatłany Cichanouskiej, wspólnej kandydatki opozycji. Maxim dołączył do Rady Koordynacyjnej, aby pomóc w rozwiązaniu kryzysu politycznego na Białorusi po tym, jak sfałszowane wybory spowodowały masowe protesty.
 2. Aleh Hrableuski, prawnik w Biurze Praw Osób Niepełnosprawnych, który pomagał osobom niepełnosprawnym w obronie ich praw w sprawach związanych z protestami. W dniu 2 lutego 2021 r. Aleh Hrableuski i jego kolega Siarhiej Drazdouski byli przesłuchiwani przez siedem godzin w Departamencie Dochodzeń Finansowych. Alehowi odmówiono prawa do obecności obrońcy podczas przesłuchań. Był on także źle traktowany. Jest on podejrzanym w sprawie karnej i przebywa w więzieniu, podczas gdy
 3. Syarhei Drazdouski został umieszczony w areszcie domowym z zakazem komunikowania się.
 4. Ilya Salei, prawnik zespołu Marii Kalesnikavej i Wiktara Babaryka podczas kampanii prezydenckiej w lecie 2020 r. Został uwięziony 9 września 2020 r., a następnie umieszczony w areszcie domowym. Od tego czasu Ilya przebywa w domu i nie może z niego wychodzić.
 5. Leanid Sudalenka, obrońca praw człowieka, przewodniczący homieleńskiej filii Centrum Praw Człowieka „Viasna”. Udzielał pomocy prawnej w sprawach apelacji od wyroków sądowych wydanych za udział w pokojowych zgromadzeniach, które odbyły się w Homieĺ po wyborach prezydenckich 9 sierpnia 2020 r.
 6. Marfa Rabkova, koordynatorka młodzieżowa Centrum Praw Człowieka „Viasna”. Marfa została aresztowana w dniu 17 września 2020 r. i od tego czasu przebywa w areszcie tymczasowym. W dniu 25 września 2020 r. postawiono jej zarzut „szkolenia i innego przygotowania osób do udziału w masowych zamieszkach”, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech. W dniu 11 lutego 2021 r. została również oskarżona o „podżeganie do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej lub innej nienawiści społecznej lub niezgody popełnionej w grupie” oraz o „członkostwo w organizacji przestępczej”, za co grozi maksymalna kara 12 lat pozbawienia wolności.
 7. Tatsyana Lasitsa, wolontariuszka Centrum Praw Człowieka „Viasna” w Homlu, została zatrzymana 21 stycznia 2021 r. Prowadziła obrony osób zatrzymanych i ukaranych grzywnami za udział w protestach. Została oskarżona o „organizację lub udział w działaniach grupowych, które poważnie naruszają porządek publiczny”.
 8. Andrej Czepiuk, wolontariusz Centrum Praw Człowieka „Wiasna” w Mińsku, został zatrzymany 2 października 2020 r., a 9 października 2020 r. postawiono mu zarzut udziału w masowych zamieszkach. Następnie postawiono mu również zarzut „przynależności do organizacji przestępczej”.

Sylwetki wszystkich więźniów politycznych znajdziesz tutaj: https://politzek.me/

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy