16.07.2024

Uroczysta inauguracja I roku aplikacji radcowskiej 2020

opublikowano: 2020-01-23 przez: Więckowska Milena

16 stycznia w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, odbyła się uroczysta inauguracja I roku aplikacji radcowskiej z udziałem Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych i dziekanów rad okręgowych izb radców prawnych. 

W trakcie spotkania aplikanci z całej Polski, którzy uzyskali najwięcej punktów podczas egzaminu wstępnego, zostali uhonorowani przez Prezesa KRRP, Macieja Bobrowicza.

W tym roku najwyższą notą 145 punktów wyróżniła się Paulina Solnik z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku. Wśród aplikantów z najlepszymi wynikami znalazła się także Paulina Zaborowska – aplikantka Izby warszawskiej, która na egzaminie wstępnym zdobyła 140 punktów.

Prezes KRRP w swoim przemówieniu pogratulował przyszłym radcom prawnym i życzył im powodzenia w drodze po zawodowe uprawnienia.

W trakcie spotkania, głos zabrali także pozostali członkowie prezydium KRRP – Wiceprezes Zbigniew Tur oraz sekretarz KRRP Elwira Szurmińska-Kamińska. Wyrazy uznania złożyły także gospodarz całego spotkania dr Hanna Machińska, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Iwona Kujawa, Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wszyscy najlepsi aplikanci otrzymali list gratulacyjny oraz upominki ufundowane przez KRRP.

                

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy