21.04.2024

Unikatowy pakiet ubezpieczeń dla radców prawnych

opublikowano: 2017-04-10 przez:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wraz z firmą ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych przygotowała program ubezpieczenia grupowego dedykowany dla radców prawnych oraz aplikantów zrzeszonych w OIRP w Warszawie oraz ich rodzin. Pakiet zawiera pięć kategorii zdarzeń, w przypadku wystąpienia których następuje wypłata świadczeń oraz preferencyjne warunki ich otrzymania. Za ubezpieczenie radców będzie odpowiedzialne TUnŻ „WARTA” S.A.

 

Ubezpieczenie grupowe to szeroki zakres ochrony z atrakcyjnymi sumami ubezpieczenia połączone ze sobą niską ceną. Oprócz kilku ryzyk związanych ze zgonem czy utratą zdrowia, świadczenie zostanie wypłacone również na leczenie, nagłą pomoc w formie assistance czy za narodziny dziecka. Wszystkie te ryzyka dostępne są do wyboru w trzech wariantach dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klientów.

Ubezpieczone życie

Ubezpieczenie na życie, oprócz śmierci naturalnej osoby ubezpieczonej, obejmuje również śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego, udaru mózgu, zawału serca czy wypadku przy pracy. Świadczenie wypłacane jest również w przypadku śmierci małżonka, rodziców czy teściów ubezpieczonego. W kontrze do tych ryzyk, świadczenie należne jest również w przypadku narodzenia dziecka. Ważna jest tu tylko karencja, na którą należy zwracać szczególną uwagę planując powiększenie rodziny.

Ubezpieczone zdrowie

Oprócz życia, polisa ta swoim zakresem obejmuje również choroby. Świadczenie wypłacane jest w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania (z bardzo szerokim katalogiem chorób), inwalidztwa czy całkowitej bądź czasowej niezdolności do pracy. W przypadku tej ostatniej świadczenie obejmuje procentowy uszczerbek na zdrowiu.

Leczenie

Każdy dzień choroby oznacza straty finansowe, wiedzą to szczególnie ci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Za każdy dzień pobytu w szpitalu ubezpieczony może liczyć na odszkodowanie w wysokości od 100 do nawet 300 zł. W przypadku pobytu w szpitalu w ramach rehabilitacji wypłacone świadczenie to 50 zł natomiast za każdy dzień spędzony na oddziale intensywnej terapii ubezpieczony otrzyma nawet 1000 zł.

– W przypadku niezdolności do pracy dłuższej niż 14 dni, posiadamy w ofercie produkt wypłacający rentę umożliwiającą zastąpienie utraconych w czasie rekonwalescencji zarobków. To idealne narzędzie do opłacenia rat leasingu, opłacenia czynszu czy innych stałych kosztów w trakcie niezdolności do pracy. Nie jest to jednak zakres przedmiotowego ubezpieczenia – tłumaczy Michał Kwasek z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych.

Ubezpieczyciel dostarczy leki oraz zawiezie do szpitala

Oprócz standardowego ubezpieczenia medycznego, program dedykowany osobom zrzeszonym w OIRP w Warszawie zawiera także assistance medyczny. W ramach ubezpieczenia ubezpieczony będzie mógł skorzystać między innymi z pomocy przy transporcie do placówki medycznej, zorganizowaniu i pokryciu kosztów leków, rehabilitacji, jak również wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz jego dostawy. Assistance medyczne przewiduje także zorganizowanie opieki domowej lub pielęgniarskiej po hospitalizacji, wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej, a nawet pokrycie kosztu organizacji prywatnych lekcji w miejscu zamieszkania.

– Staraliśmy się przewidzieć wszystkie problemy, jakie może napotkać osoba chora, po hospitalizacji lub opiekująca się chorym dzieckiem. Dlatego też oprócz stricte medycznej pomocy, w pakiecie znalazły się również takie punkty, jak organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna dziecka w szpitalu albo hotelu przyszpitalnym, opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi oraz organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej – dodaje Michał Kwasek.

Grupa otwarta

Najważniejszy w tej ofercie jest jednak fakt, że rozwiązanie produktowe dostępne do tej pory wyłącznie dla osób zatrudnionych na etacie, dzięki naszemu rozwiązaniu, dostępne jest również dla osób wykonujących wolny zawód, ale zrzeszonych wokół warszawskiego samorządu radcowskiego.

Więcej szczegółów odnośnie oferty ubezpieczeń grupowych można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielami ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych pod numerem telefonu 696 787 892 bądź adresem e-mail: oirp@grupaang.pl.

Poniżej znajdziecie Państwo ulotkę zawierająca szczegółowe informację o produktach ubezpieczeniowych dedykowanych dla członków Izby warszawskiej oraz ich najbliższych.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy