27.05.2024

Udział Izby warszawskiej w Inauguracji Roku Sądowego 2018 w Mediolanie

opublikowano: 2018-02-06 przez:

W dniach 26–27 stycznia 2018 r. delegacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie reprezentowana przez r.pr. Łukasza Łyczko oraz członków Komisji Zagranicznej: r.pr. Annę Adamczak i r.pr. dr Katarzynę Barańską, uczestniczyła w inauguracji Otwarcia Roku Sądowego w Mediolanie. Uroczystość ta jest organizowana co roku przez Izbę Adwokacką w Mediolanie (Ordine Degli Avvocati di Milano).

Inauguracja Roku Sądowego miała bardzo uroczysty charakter. Tradycyjnie wzięli w niej udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym Prokurator Generalny Mediolanu Roberto Alfonso, Prezes Sądu Apelacyjnego Marina Anna Tavassi oraz Burmistrz Mediolanu Giuseppe Sala. W swoich wystąpieniach goście poruszyli bieżące tematy bardzo ważne dla włoskiego wymiaru sprawiedliwości, tj. zagrożenie terrorystyczne oraz potrzeba walki z terroryzmem.

Tegoroczna uroczystość miała dla Izby warszawskiej szczególny charakter z uwagi na fakt, że przypadła w pierwszą rocznicę podpisania umowy o współpracy z Izbą Adwokacką w Mediolanie. Przewodniczący Komisji Zagranicznej Izby Mediolańskiej – Avv. Mario Dusi podziękował za owocną współpracę oraz wyraził nadzieję na dalsze, aktywne działania i realizację wspólnych projektów.

Wspomnieć należy, że w ramach dotychczasowej współpracy nasze Izby wdrożyły program wymiany stażowej oraz w dniach 9–11 listopada 2017 r. zorganizowana została wizyta studyjna dla radców prawnych z naszej Izby w Mediolanie (więcej nt. współpracy tutaj i tutaj).

Uroczystościom otwarcia Roku Sądowego towarzyszyła międzynarodowa konferencja poświęcona, coraz szerzej dyskutowanej w środowiskach prawniczych, tematyce tj. sztucznej inteligencji i jej wpływu na przyszłość usług prawniczych, jak również wyzwań, przed którymi stoją ustawodawcy w poszukiwaniu etycznych i prawnych rozwiązań problemu nowych form samoświadomego istnienia.

Prelegent Izby warszawskiej, r.pr. Łukasz Łyczko, wziął udział w dyskusji z udziałem gości zagranicznych, w trakcie której przedstawił zagadnienie ważności oświadczeń woli wyrażonych w sposób elektroniczny z wykorzystaniem algorytmu samouczącego w polskim prawie i orzecznictwie.

Wśród licznych, znakomitych mówców na szczególną uwagę zasłużyło także wystąpienie Prof. Avv. Giuselli Finocchiaro z Uniwersytetu w Bolonii, która skomentowała postanowienia Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2017 r. zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki (2015/2103(INL)).

Podczas pobytu w Mediolanie przedstawiciele Izby warszawskiej nawiązali kontakty z przedstawicielami innych, licznie reprezentowanych izb zagranicznych. W uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele izb i organizacji prawniczych z: Aten, Amsterdamu, Antwerpii, Brukseli, Budapesztu, Sofii, Dijon, Lyonu, Marsylii, Paryża, Birmingham, Londynu, Lizbony, Frankfurtu, Monachium, Nowego Jorku, Genewy, Barcelony oraz Bilbao.

Podkreślenia wymaga, że z Izbami w Barcelonie oraz Frankfurcie nasza Izba posiada już podpisane umowy partnerskie i jest w trakcie uzgadniania nowych projektów na lata 2018/2019, w tym dot. organizacji wyjazdowych wizyt studyjnych dla członków Izby warszawskiej.

Obecni byli również przedstawiciele prawniczych organizacji międzynarodowych, tj. FBE (Fédération des Barreaux d’Europe, czyli Federacja Adwokatur Europejskich) i AIJA (International Association of Young Lawyers, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodych Prawników), które w tym roku organizują swoje kongresy w Warszawie. Co warto podkreślić, kongres FBE organizowany jest we współpracy z Izbą warszawską. Niewątpliwie oba te wydarzenia będą okazją do nawiązania kontaktów z międzynarodowym środowiskiem prawników przez członków naszej Izby, a także promocji samego zawodu radcy prawnego.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy