21.04.2024

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

opublikowano: 2015-02-17 przez: Mika Ewelina

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie podobnie jak w poprzednich latach będzie aktywnie uczestniczyć w „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W  dniach od 23 do 28 lutego szesnastu radców prawnych z Izby warszawskiej udzielać będzie porad w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, mieszczącym się przy ul. Korotyńskiego 13 oraz w siedzibie Fundacji Dzieci Niczyje, w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”,  ul. Mazowiecka 12 lok. 25. Na zainteresowanych czekać też będą przedstawiciele innych zawodów zaufania publicznego.
 
Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości, które w ten sposób chciało zwrócić szczególną uwagę na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw obchodzony jest w dniu 22 lutego.
 
W organizację obchodów włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.
 
Tegoroczna formuła „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest kontynuacją przyjętej formuły. Do 2010 r. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce był organizowany w sądach, gdzie odbywały się dyżury, podczas których pokrzywdzonym porad prawnych udzielali prawnicy reprezentujący różne grupy zawodowe.
 
Z uzyskanych informacji wynika jednak, że dyżury te nie spotkały się z oczekiwanym zainteresowaniem, poza tym po informacje prawne zwracały się również osoby nie będące pokrzywdzonymi przestępstwem. Dlatego w tym roku w dniach 23 - 28 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka” oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
 
W ośrodkach  będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.
 
Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny – informacji prawnej będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz  – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy.
 
Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju – dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy