25.04.2024

Spotkanie Noworoczne w Izbie warszawskiej

opublikowano: 2024-01-11 przez: Więckowska Milena

9 stycznia 2024 r. w siedzibie Izby warszawskiej odbyło się Spotkanie Noworoczne, które stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz budowania relacji między przedstawicielami różnych instytucji prawniczych.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a także Ministra Maria Ejchart, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dr Andrzej Bielecki – Prodziekan ds. studenckich WPiA UW, adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Paweł Kurcman – Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Małgorzata Sokulska – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy