09.05.2021

Senatorowie za bezpośrednim egzekwowaniem orzeczeń sądów w UE

opublikowano: 2014-12-17 przez: Mika Ewelina

Ułatwienie egzekwowania orzeczeń sądów UE w Polsce i polskich sądów w Unii Europejskiej jest celem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, którą w środę bez poprawek zaakceptował Senat. Chodzi o orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych.

Nowelizację Kodeksu senatorowie przyjęli jednogłośnie.

Zakłada ona m.in., że orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także ugody sądowe i dokumenty urzędowe z tych państw, będą mogły być egzekwowane w Polsce – bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności. Te same zasady mają dotyczyć polskich orzeczeń, które będą wykonywane w innych państwach członkowskich UE. Nowe przepisy mają więc wprowadzić tzw. system automatycznej wykonalności.

Na mocy nowelizacji w części K.p.c. dotyczącej przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego ma pojawić się nowa księga zatytułowana: "Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych".

Nowe rozwiązania mają ułatwić też uznawanie i wykonywanie tzw. środków ochrony orzeczonych w sprawach cywilnych. W praktyce dotyczy to przestrzegania np. zakazu przebywania w miejscu zamieszkania poszkodowanego. W myśl nowelizacji poszkodowany na terytorium całej Unii Europejskiej będzie zatem korzystał z prawa do skutecznej ochrony.

Nowelizacja ma także zmienić niektóre z zapisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Nowelizacja trafi teraz do prezydenta. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 10 stycznia 2015 r. Wówczas wchodzą bowiem w życie unijne dyrektywy, do których nowelizacja dostosowuje polskie prawo. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy