26.09.2021

Sejm za większością poprawek do przepisów o sądach administracyjnych

opublikowano: 2015-04-09 przez: Mika Ewelina

Sejm przyjął w czwartek 13 z 15 zaproponowanych przez Senat poprawek do nowelizacji reformującej sądy administracyjne. Na mocy noweli sądy te będą mogły nakazać urzędom zmianę zaskarżonej przez obywatela decyzji; dziś mogą tylko polecać ponowne zbadanie sprawy.

Jedna z przyjętych przez Sejm poprawek umożliwia wniesienie skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w dotychczas pominiętych kategoriach spraw. Kolejna koryguje terminy na przekazanie przez urząd akt sprawy sądowi administracyjnemu.

Senat proponuje także zastąpienie obowiązku dołączania do pisma procesowego dowodu doręczenia drugiej stronie, przez obowiązek składania oświadczenia o doręczeniu pisma.

Projekt reformujący sądy administracyjne wpłynął do Sejmu w lipcu 2013 r. Został przygotowany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. "Obywatel oczekuje coraz łatwiejszego dostępu do sądu administracyjnego oraz szybkiego uzyskania finalnego rozstrzygnięcia. I aczkolwiek w tym zakresie dokonał się istotny postęp, to oczekiwania obywateli ciągle rosną. Nie mogą więc pozostać niezauważone" - głosiło uzasadnienie zmian.

Zgodnie z nowelą, która - jak uzasadniano - idzie z duchem trendu europejskiego, sądy administracyjne uzyskają prawo do zobowiązania urzędu, by wydał wskazaną w wyroku decyzję lub postanowienie. Sąd będzie też mógł określić na to urzędowi termin, a urząd będzie musiał zawiadomić sąd o wykonaniu wyroku. "Będzie to oznaczać bezpośredni wpływ sądu na zmianę niektórych decyzji administracyjnych" - mówił w wywiadzie dla PAP prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Roman Hauser, który uważa tę zmianę za jedną z najdonioślejszych i znacznie usprawniających postępowanie.

Po zmianach zwiększona ma także zostać ochrona obywateli przed przewlekłością ze strony urzędów i możliwość orzekania przez sądy administracyjne o takiej przewlekłości. Obecnie, jeżeli po wniesieniu skargi na przewlekłość, a jeszcze przed początkiem procesu w WSA, urząd wydał decyzję w sprawie, to sąd umarza postępowanie, nawet jeśli uprzednio organ przez kilka lat przewlekle prowadził tę sprawę.

Ponadto, jako zasada, ma być wprowadzona możliwość zmiany wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych przez Naczelny Sąd Administracyjny, czyli tzw. reformatoryjnego orzekania przez NSA. Chodzi o to, aby w przypadkach, w których NSA uzna zasadność kasacji, sprawa nie wracała ponownie do WSA.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.
(PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy