08.08.2022

Rząd zajmie się nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami

opublikowano: 2015-09-21 przez:

Strażacy nie będą mogli uzyskiwać prawa jazdy kategorii A (na motocykle) w wieku 18 lat – zmiana taka, podyktowaną opinią Komisji Europejskiej, znalazła się projekcie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, którą we wtorek rozpatrzy rząd.

Projekt przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, jest on podyktowany koniecznością dostosowania przepisów do unijnej dyrektywy; Komisja Europejska uznała bowiem, że Polska niepoprawnie wdrożyła do prawa dwa przepisy.
W pierwszym przypadku chodzi o strażaków. W ustawie o kierujących pojazdami określono, że prawo jazdy kategorii A w wieku 18 lat będzie mógł uzyskać funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, wykonujący motocyklem czynności służbowe. Przepis ten został przez ustawodawcę potraktowany jako wyjątek od reguły określonej w dyrektywie w sprawie praw jazdy, pozwalający na wcześniejsze uzyskanie prawa jazdy osobom, które wykonują swoje czynności w ramach obrony cywilnej. Komisja Europejska nie zgodziła się jednak z takim podejściem. Dlatego w projekcie nowelizacji ta możliwość zostaje usunięta.
Prawo jazdy na motocykl można otrzymać w wieku 24 lat (w przypadku nieposiadania wcześniej prawa jazdy kategorii A2 przez co najmniej 2 lata). W wieku 18 lat do tej pory mogli je uzyskiwać tylko policjanci i strażnicy graniczny, a także strażacy. Tym ostatnim odbierze tę możliwość projektowana nowela.
Dugi zakwestionowany przez KE przepis dotyczy uzupełnienia definicji miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie praw jazdy.
(PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy