27.05.2024

Ruszył już program szkoleniowy z prawa karnego

opublikowano: 2015-02-03 przez:

W związku z możliwością pełnienia przez radców prawnych roli obrońcy w sprawach karnych od lipca 2015 roku, warszawscy radcy prawni w okresie od lutego do czerwca 2015 roku będą mogli wziąć udział w szkoleniach zawodowych z zakresu prawa karnego.

Od wielu miesięcy w ramach poniedziałków i wtorków radcowskich oferowane były tematy związane bezpośrednio z tą dziedziną prawa, jednak tym razem propozycja obejmuje cały cykl zajęć, powiązanych ze sobą tematycznie i stanowiących spójną całość. Każdy z zainteresowanych będzie mógł uczestniczyć we wszystkich szkoleniach lub wybrać tylko te, które uzna za szczególnie interesujące czy przydatne.
 
Program jest wynikiem działań zespołu do spraw występowania przez radców prawnych w charakterze obrońców, powołanego w styczniu 2014 roku przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, któremu przewodniczy radca prawny dr hab. Monika Całkiewicz, profesor Akademii Leona Koźmińskiego.
 
Tematyka szkoleń w znacznej mierze uwzględnia kierowane do zespołu postulaty warszawskich radców, świadomych odpowiedzialności związanej z nową rolą w procesie karnym.
 
Nasi wykładowcy to wybitni specjaliści – praktycy w dziedzinie prawa karnego, co gwarantuje, że podczas wykładów główny akcent będzie położony na aspekty praktyczne, a w szczególności związane z pełnieniem roli obrońcy.
 
Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach z cyklu „Wtorki z prawem karnym” w każdy wtorek, począwszy od lutego 2015 roku na 3-godzinne wykłady w godzinach 17.30-20.45.

Wykład I: 17:30 – 19:00                Wykład II: 19:15 – 20:45
 
Zajęcia odbywać się będą w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16 (I piętro).
 
Udział w szkoleniach jest nieodpłatny. „Wtorki z prawem karnym” zastąpią dotychczasowe „wtorki radcowskie”.

Pod artykułem mogą Państwo pobrać harmonogram szkoleń.
 
Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach (patrz: uchwała KRRP z 6 czerwca 2008 o obowiązku doskonalenia zawodowego) objęte są również wykłady w ramach "Wtorków z prawem karnym". Punkty za udział w wykładach (4 punkty za 1 wykład wtorkowy) naliczane są w oparciu o Elektroniczną Listę Obecności (ELO) oraz listy obecności wyłożone w czasie działania ELO.
 
Elektroniczna Lista Obecności (ELO) na wtorkach z prawem karnym włączana jest automatycznie.
Początek wykładu    Włączanie Wyłączanie
godzina: 17:30   16:30 18:00
godzina: 19:15 20:15 21:05
Prosimy o punktualne przychodzenie na szkolenia.
 
Wszelkie informacje dot. punktacji za szkolenia znajdziecie Państwo w zakładce Doskonalenie Zawodowe/Obowiązek doskonalenia.
 
Wszelkich informacji na temat szkoleń udziela:
Marta Dywicka, tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 116, e-mail dywicka.m@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 136, e-mail ostrowska.k@oirp.waw.pl
 
OIRP zastrzega sobie prawo do zmian w podanym programie.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy