19.04.2024

Rewolucja w kodeksie spółek handlowych – konferencja online

opublikowano: 2020-10-01 przez: Więckowska Milena

Już w najbliższy czwartek, 8 października, na internetowej platformie szkoleniowej EAR, odbędzie się dyskusja na temat nadchodzącej nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Zaproszeni praktycy – radcy prawni z organizacji do których zmiany mogą się odnosić – zaprezentują najważniejsze założenia planowanych zmian, a także poddadzą krytycznej ocenie ich wybrane aspekty. Zapraszamy do udziału w konferencji członków samorządu radcowskiego z całej Polski.

Komisja ds. reformy nadzoru właścicielskiego pod auspicjami Ministerstwa Aktywów Państwowych wypracowała projekt zmieniający kodeks spółek handlowych w niezwykle ważnych obszarach. Dotkną one wszystkich spółek akcyjnych oraz dużą część spółek z o.o., ze szczególnym uwzględnieniem tych, które działają w ramach grup spółek. Zmiany mają obejmować w szczególności: wprowadzenie prawa grup spółek, przekazywanie przez spółki kapitałowe informacji wspólnikom lub akcjonariuszom, aktywizację rad nadzorczych i ich członków, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień, obowiązków oraz roli rad nadzorczych spółek dominujących.

Projekt nowelizacji wprowadza do polskiego prawa spółek handlowych tzw. prawo holdingowe, które ma regulować relacje prawno-prywatne pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi – tłumaczy dr Marcin Chomiuk, pomysłodawca konferencji – zmiana ta będzie dotyczyła dużej części spółek funkcjonujących w Polsce, tym samym znajduje się w kręgu zainteresowania wielu radców prawnych, którzy na co dzień doradzają z takim podmiotom. Nasza konferencja ma za zadanie umożliwić odniesienie się na etapie przygotowania zmian legislacyjnych do proponowanej nowelizacji kodeksu spółek handlowych, oraz wskazanie najważniejszych nowości, co pomoże prawnikom lepiej przygotować się na nadchodzące zmiany – dodaje.

OTWARTY DOSTĘP DLA WSZYSTKICH RADCÓW PRAWNYCH

W konferencji będzie mógł wziąć udział każdy radca prawny oraz aplikant radcowski po uprzednim zarejestrowaniu się na platformie EAR (UWAGA: czas weryfikacji zarejestrowanych osób trwa do 8 godzin).

Dla radców prawnych oraz aplikantów radcowskich z Izby warszawskiej transmisja będzie dostępna w Extranecie, w zakładce EAR (menu po lewej stronie).

Transmisja online rozpocznie się w czwartek, 8 października o godzinie 15:00.


PROGRAM KONFERENCJI

15:00-15:05 – Powitanie zaproszonych gości oraz uczestników konferencji

15:05-15:35  Prezentacja zaproponowanych zmian do KSH – r.pr. dr Marcin Chomiuk, Przewodniczący Komisji prawnej/ Legal Tech Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, wspólnik w kancelarii JDP

15:35-15:50 – Cele zaproponowanych zmian – Filip Ostrowski, Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych

15:50-16:35 – Komentarz do wybranych obszarów proponowanej nowelizacji:

  • pr. Gracjana Jakubowska-Szarek, Dyrektor Działu Prawnego w Siemens Polska
  • pr. Edyta Snakowska-Estorninho, Dyrektor Działu Prawnego Pratt & Whitney
  • pr. Jakub Modrzejewski, Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej w PKN ORLEN, Wiceprezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

16:35-17:00 – Dyskusja ekspertów

Transmisja konferencji będzie dostępna pod tym linkiem.

Omawiany projekt ustawy wraz z uzasadnieniem znajdą Państwo na stronie MAP: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336750

Zapraszamy!

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy