17.10.2021

Resort sprawiedliwości będzie promować mediacje

opublikowano: 2015-06-09 przez:

Minister sprawiedliwości Borys Budka zapowiada akcję informacyjną resortu na temat mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów gospodarczych. W tym tygodniu Sejm ma zająć się nowelizacją pakietu przepisów dotyczących także mediacji.

W Białymstoku odbyła się w poniedziałek konferencja „Mediacje gospodarcze w biznesie i administracji”, z udziałem m.in. przedsiębiorców i prawników.
To część pilotażowego projektu tworzenia w sześciu miastach centrów arbitrażu i mediacji, realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki przy wsparciu środków unijnych. W ub. roku w ramach tego projektu powołano w Białymstoku Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, z końcem czerwca ma zacząć tam działać Wschodni Sąd Arbitrażowy.
„Żeby można było szybciej i taniej rozwiązywać spory, które powstają między przedsiębiorcami, między samorządem a przedsiębiorcami” – tłumaczył cel projektu Witold Karczewski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, przy której będzie działał taki sąd arbitrażowy.
Dodał, że obecnie średnio ok. roku trzeba czekać na rozstrzygnięcie sporu gospodarczego przed sądem powszechnym. Orzeczenia sądu arbitrażowego będą miały w obrocie prawnym takie samo znaczenie, bo będą otrzymywały klauzulę wykonalności sądu powszechnego.
„Wspólnie z Ministerstwem Gospodarki chcemy bardzo mocno promować arbitraż i mediacje” – mówił na konferencji minister sprawiedliwości Borys Budka. Poinformował, że w tym tygodniu powinno odbyć się Sejmie pierwsze czytanie „pakietu nowelizacyjnego” różnych przepisów, w tym Kodeksu postępowania cywilnego, w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.
„Chodzi o to, by mediacja była bardziej wspierana od strony procesowej. Oznacza to przede wszystkim możliwość zwrotu w całości opłaty sądowej wnoszonej od pozwu, jeżeli dojdzie do skutecznego zawarcia ugody przed odbyciem się pierwszej rozprawy” – powiedział. Dodał, że sąd ma też dokładnie informować strony o możliwościach mediacyjnych.
Budka podkreślał jednak, że obok zmiany przepisów potrzebna jest też zmiana podejścia do mediacji. „Statystyki dobitnie pokazują, że instytucja mediacji, dobrze zaprojektowana, dobrze pomyślana, nie jest – mówiąc bardzo delikatnie – najsilniejszą stroną postępowania sądowego” – dodał.
Poinformował, że w 2014 r. jedynie 2,4 proc. ogółu spraw gospodarczych przed polskimi sądami zakończyło się mediacjami. Rok wcześniej - 2,3 proc.
Za mało mówimy o pozytywach mediacji - ocenił szef resortu sprawiedliwości. Wymienił wśród nich przede wszystkim: skrócenie procesu sądowego oraz ograniczenie kosztów postępowania. Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o koszty, to nie tylko są to opłaty sądowe, ale także koszty dla stron wynikające np. z konieczności wstrzymania inwestycji w związku ze sporem sądowym.
Zwrócił uwagę na rolę samorządów gospodarczych, które miałyby wskazywać przedsiębiorcom arbitraż jako sposób rozwiązywania sporów.
Mediacja jest sposobem rozwiązywania sporów w ramach negocjacji prowadzonych przez strony przy wsparciu neutralnego mediatora. Na mocy Kodeksu postępowania cywilnego sąd może skierować sprawę do mediacji. W przypadku zawarcia ugody jest ona zatwierdzana przez sąd i może stanowić tytuł wykonawczy, na podstawie którego prowadzi się egzekucję, jeżeli dłużnik z ugody się nie wywiąże.
W wydziale gospodarczym Sądu Rejonowego w Białymstoku, w którym to sądzie odbyła się poniedziałkowa konferencja, w 2014 r. do mediacji wysłano 41 spraw, z których osiem zakończyło się ugodą. W tym roku było dotąd 40 spraw gospodarczych do mediacji, ugodami zakończyły się dwie, większość jest jeszcze w toku.
(PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy