22.09.2023

Obowiązek raportowania umów o dzieło nie da ZUS rzetelnej wiedzy o ich liczbie

opublikowano: 2020-12-11 przez: Więckowska Milena

Przepis nakazujący płatnikom raportowanie od 1 stycznia 2021 roku zawartych umów o dzieło to bubel prawny, który zawiera lukę. Dzięki niej firmy niezatrudniające pracowników nie będą musiały zgłaszać zawartych umów. Bo nie są płatnikami. Zdaniem ekspertów, zastrzeżeń do nowego prawa jest dużo więcej. Ale nawet gdyby ZUS chciał kontrolować firmy i przekształcać umowy na formę oskładkowaną, to nie ma do tego prawa.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy