29.02.2024

Radcowska baza wiedzy dla osób i firm dotkniętych kryzysem

opublikowano: 2020-04-24 przez: Więckowska Milena

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie uruchomiła bazę porad prawnych dla osób i firm, które ze względu na pandemię i kryzys gospodarczy stają w obliczu trudności prawnych i biznesowych. Na stronie www.szukajradcy.pl można znaleźć eksperckie, dostępne za darmo porady, związane z nowymi regulacjami prawnymi.

Artykuły, których autorami są członkowie warszawskiej Izby, dotyczą m.in. funkcjonowania spółek w czasie pandemii, wsparcia finansowego dla samozatrudnionych czy podatków w kontekście tzw. tarczy antykryzysowej. Dodatkowo każdy zainteresowany może od razu, za pośrednictwem wyszukiwarki dostępnej na stronie, odnaleźć radcę prawnego, który specjalizuje się w danej gałęzi prawa i może profesjonalnie wesprzeć firmę lub osobę fizyczną w walce z kryzysowymi wyzwaniami.

Baza wiedzy to kolejna forma wsparcia udzielana przez OIRP w Warszawie podmiotom potrzebującym pomocy w warunkach kryzysu spowodowanego przez pandemię koronawirusa. Tym razem radcy prawni tworzą, w ramach swoich kompetencji i specjalizacji, krótkie, poradnikowe artykuły, związane z dynamicznie zmieniającymi się regulacjami prawnymi. Z porad mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy – artykuły obejmują bardziej ogólne tematy, interesujące dla szerszego grona odbiorców (jak np. obowiązek zakrywania ust i nosa), jak i bardziej specjalistyczne zagadnienia, związane np. ze szczegółowymi regulacjami tarczy antykryzysowej.

Pandemia powoduje, że przedsiębiorcy stają przed wcześniej nie znanymi wyzwaniami. Nowe przepisy i skomplikowane problemy natury prawnej sprawiają, że wielu z nich narażonych jest na popełnienie błędów, które w efekcie mogą się przyczynić do pogłębienia kryzysu ich firmy. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się pomóc przedsiębiorcom. Radowie prawni – ze względu na wiedzę i praktykę – są najbardziej predysponowani do udzielania tego typu profesjonalnej pomocy. Razem z biznesem tworzymy swoisty system naczyń połączonych. Bez siebie nie istniejemy. Musimy sobie pomagać. Zachęcam zatem do korzystania z tego unikalnego wsparcia – komentuje Włodzimierz Chróścik, dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Baza porad prawnych jest dostępna nieodpłatnie, a o jej istnieniu OIRP w Warszawie będzie informować potencjalnych odbiorców możliwie szeroko. Od końca kwietnia przez kilka tygodni na wybranych portalach internetowych oraz w mediach społecznościowych pojawią się banery informacyjne, prezentujące stronę www.szukajradcy.pl oraz jej zawartość i funkcjonalności.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy