10.08.2022

Radca nie musi uwzględniać w piśmie skargi nadzwyczajnej

opublikowano: 2020-09-23 przez: Więckowska Milena

Dla dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku nie ma znaczenia, czy inny środek odwoławczy przysługuje w ogóle, ale czy służy on skarżącemu – stwierdziła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego (sygn. akt II DSI 30/20).

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy