22.10.2021

Projekt ws. egzekwowania orzeczeń sądów UE - do komisji

opublikowano: 2014-11-06 przez: Mika Ewelina

Ułatwienie egzekwowania orzeczeń sądów UE w Polsce i polskich sądów w Unii Europejskiej przewiduje projekt zmian w przepisach, który w czwartek trafił do dalszych prac w sejmowej komisji. W propozycji chodzi o orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych.

Za kontynuowaniem prac nad projektem zmian dotyczących tych kwestii w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opowiedziały się wszystkie kluby poselskie. Projektem zajmie się teraz komisja sprawiedliwości i praw człowieka, która do 25 listopada ma przedstawić sprawozdanie z prac.

Rządowa propozycja zakłada, że orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także ugody sądowe i dokumenty urzędowe z tych państw będą mogły być egzekwowane w Polsce – bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności. Te same zasady mają dotyczyć polskich orzeczeń, które będą wykonywane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają więc wprowadzić tzw. system automatycznej wykonalności.

W ocenie rządu takie rozwiązanie w praktyce skróci czas egzekwowania długów i zmniejszy koszty obsługi tego procesu. Jednocześnie niezbędną ochronę interesów dłużnika ma zapewnić uruchamiana na jego wniosek procedura odmowy uznania lub wykonania orzeczenia.

Nowe rozwiązania mają ułatwić też uznawanie i wykonywanie tzw. środków ochrony orzeczonych w sprawach cywilnych. W praktyce dotyczy to przestrzegania np. zakazu przebywania w miejscu zamieszkania poszkodowanego. "Oznacza to, że poszkodowany na terytorium całej Unii Europejskiej będzie korzystał z prawa do skutecznej ochrony" - wyjaśniał rząd w informacji po przyjęciu projektu w połowie października.

Nowe rozwiązania powinny obowiązywać od 10 stycznia 2015 r. Wówczas wchodzą też w życie unijne dyrektywy, do których w projekcie dostosowywane jest polskie prawo. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy