28.02.2021

Poprawki Senatu do noweli ustawy o krajowym systemie ewidencji

opublikowano: 2014-11-20 przez: Mika Ewelina

Senat zgłosił w czwartek dwie poprawki do nowelizacji ustawy o krajowym systemie ewidencji. Zakłada ona, że małżonkowie, którzy mają oddzielne gospodarstwa rolne, będą mieli własne, oddzielne numery identyfikacyjne

Za nowelizacją - z poprawkami - głosowało 58 senatorów; 24 wstrzymało się od głosu.

Jedna z poprawek przywraca stosowanie zasad ogólnych procedury administracyjnej w postępowaniu rejestracyjnym; druga - ma charakter porządkujący.

Dotychczas małżonkowie, choć prowadzili różne gospodarstwa, musieli posługiwać się jednym wspólnym numerem identyfikacyjnym. Kwestia ta ma dla nich istotne znaczenie, ponieważ na podstawie numerów rolnicy mogą starać się o dofinansowanie prowadzenia gospodarstwa ze środków unijnych - do tej pory o wsparcie finansowe mógł starać się tylko jeden z małżonków prowadzących gospodarstwa.

Nowe przepisy przewidują, że w ramach krajowego systemu ewidencji producentów jeden numer identyfikacyjny będzie nadawany tylko w przypadku tych małżonków, którzy są współposiadaczami gospodarstwa rolnego. W pozostałych przypadkach każdy z małżonków będzie miał prawo do osobnego numeru identyfikacyjnego.

Senat przygotował projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2013 r. Trybunał zauważył, że małżonkowie, nawet jeśli istnieje między nimi rozdzielność majątkowa i posiadają odrębne gospodarstwa rolne, nie mogą mieć osobnych numerów. Tymczasem inne osoby prowadzące gospodarstwa rolne nie mają tego ograniczenia. TK nakazał więc zmianę przepisów w ciągu 18 miesięcy od daty wyroku.

Projekt trafi teraz do Sejmu. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy