16.07.2024

Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

opublikowano: 2016-02-04 przez:

W dniach 22–27 lutego odbędzie się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Samorząd radców prawnych od kilku lat jest aktywnym uczestnikiem, organizowanego przez Prokuraturę Generalną, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendę Główną Policji, Krajową Radę Notarialną, NRA, Krajową Izbę Komorniczą, Komendę Główną Straży Granicznej i Naczelną Izbę Lekarską, przedsięwzięcia.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tej szlachetnej inicjatywie. Wzorem lat ubiegłych dyżury prawników i innych specjalistów będą pełnione w siedzibach Podmiotów, których pełen wykaz znajduje się w załączniku poniżej. W okręgu mazowieckim Podmiotami, w których świadczona będzie pomoc prawna są: Mazowieckie Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie oraz Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach. W Podmiotach pełnione będą dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, natomiast w sobotę od 10.00 do 13.00. Będą one miały charakter interdyscyplinarny. Poza poradami prawnymi, potrzebujący będą mogli uzyskać pomoc psychologiczną.
Radcowie prawni chętni do udziału w tej inicjatywie mogą zgłaszać się do p. Agnieszki Dublańskiej na adres e-mail: dublanska.a@oirpwarszawa.pl lub pod numerem tel. (22) 403 33 44.
 
plakat pokrzywdzeni 2016

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy