27.05.2024

Pomagaj i zdobywaj punkty doskonalenia zawodowego. Porady prawne na Szukajradcy.pl

opublikowano: 2020-05-06 przez: Więckowska Milena

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zachęca do publikowania na stronie Szukajradcy.pl artykułów, które w przystępny sposób ułatwią użytkownikom zrozumienie, niejednokrotnie trudnych w interpretacji, przepisów prawa. Zważywszy na obecną sytuację epidemiologiczną szczególnie pożądane będą treści omawiające najnowsze zmiany w prawie dotyczące epidemii COVID-19.

Przygotowany przez OIRP w Warszawie projekt wyszukiwarki warszawskich radców prawnych jest sposobem na umożliwienie społeczeństwu uzyskania  nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym w czasie epidemii przy jednoczesnym stworzeniu możliwości uzyskania przez osoby zainteresowane wiedzy  o  kancelarii i  profilu jej działalności.

Doceniając zaangażowanie radców prawnych, którzy włączą się w projekt rozbudowywania bazy porad prawnych, za każdą publikację zamieszczoną na Szukajradcy.pl przyznawane będą 4 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Zasady publikacji i punktowania porad prawnych zamieszczanych na Szukajradcy.pl:

  1. Radca prawny będący członkiem  OIRP w Warszawie ma prawo publikacji tekstów publicystyczno-prawnych na stronie szukajradcy.pl, w zakładce „porad radcy prawnego” własnego profilu  (dalej: „tekst”).
  2. Za każdą opublikowany tekst  radca prawny może uzyskać 4 punkty szkoleniowe zaliczane do realizacji przez radcę prawnego obowiązku doskonalenia zawodowego.
  3. Punkty szkoleniowe naliczane są i wprowadzane przez OIRP w Warszawie po opublikowaniu tekstu na stronie szukajradcy.pl.
  4. Teksty mogą być publikowane tylko w języku polskim. Objętość każdego tekstu nie powinna być mniejsza niż 2000 oraz większa niż 6000 znaków ze spacjami.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy