22.03.2023

Polscy prawnicy wspierają obrońców praw człowieka ze Wschodu

opublikowano: 2014-10-24 przez: Mika Ewelina

Krajowa Rada Radców Prawnych chce nagłaśniać sytuację prawników z krajów b. ZSRR, których za obronę praw człowieka spotykają sankcje. Na zaproszenie KRRP do Warszawy przyjechali adwokaci z Gruzji i Białorusi, spodziewany jest też gość z Azerbejdżanu.

"Za rządów prezydenta Micheila Saakaszwilego władze Gruzji szykanowały adwokatów, którzy bronili opozycjonistów. Pod byle pretekstami zamykano ich w więzieniach. Dzięki wspólnemu protestowi adwokatury przed parlamentem i ambasadami USA oraz państw UE oraz dzięki nagłośnieniu tej sprawy na forum międzynarodowym, sankcje ustały, ale niedawno znów powróciły. Ludzie Saakaszwilego są teraz w opozycji i adwokaci muszą ich bronić" - opowiadał Zaza Chatiaszwili, prezes Adwokatury Gruzji, znany obrońca praw człowieka.

Jak mówił Chatiaszwili, gruzińska adwokatura jest zjednoczona i znów zapowiedziała strajk, jeśli szykany nie ustaną. Prezes, którego - mimo akcji władz przeciw niemu - gruzińscy adwokaci wybrali na kolejną kadencję 80-procentową większością, jest przekonany, że wszyscy będą strajkować, czyli odmówią przyjścia do sądów. "Nawet i dziś zdarza się, że adwokat jest pobity w prokuraturze, bywają też inne przypadki. W przeszłości adwokatów wzywano do sądów i przesłuchiwano jako świadków w sprawach ich klientów" - opowiadał dziennikarzom w Warszawie.

Chatiaszwili jest przekonany, że umiędzynarodowienie ich sprawy pomogło w uspokojeniu sytuacji prawników w Gruzji. W jego przekonaniu, trudniej będzie to osiągnąć w Azerbejdżanie, gdzie przeciwnicy obecnej władzy spotykają się z represjami. "Adwokatura Azerbejdżanu niestety w dużej części uczestniczy w skorumpowanym systemie sądownictwa i nie jest zainteresowana zmianą myślenia. Obrońcy praw człowieka są tam w mniejszości" - mówił.

Przyznaje to mec. Maria Ślązak, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, działająca też w międzynarodowych organizacjach prawniczych. "Od dłuższego czasu próbujemy zaprosić do Warszawy jednego z niezależnych reprezentantów azerskiego środowiska prawniczego, ale trudno się porozumieć z tymi osobami, bo nie są one chętne do rozmowy przez telefon, a i korespondencja mailowa jest utrudniona z obawy o inwigilację" - wyjaśniła.

W opinii Olgi Salomatowej z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, osoby współpracujące z międzynarodowymi organizacjami są w Azerbejdżanie posądzane o szpiegostwo i realna jest groźba pozbawienia ich wolności. Spotkało to w sierpniu Intigama Alijewa, znanego azerskiego prawnika, który sprawy szykanowanych Azerów wnosił przed Europejski Trybunał Praw Człowieka, który przyznawał mu rację. "Intigam od sierpnia jest w więzieniu, a większość azerskich prawników w ogóle odmawia wnoszenia spraw do Strasburga mówiąc, że nie zrobią tego swemu państwu" - dodała Salomatowa.

Sytuacja na Białorusi tym się różni od gruzińskiej i azerskiej, że szykany wobec białoruskich prawników są realizowane za pośrednictwem kontrolowanej przez władzę rady adwokackiej. "Po wyborach 2011 r. ogłoszono tam przegląd licencji adwokackich. Tak się złożyło, że uprawnienia stracili ci prawnicy, którzy bronili opozycjonistów" - opowiadał Aleh Aheyeu, do 2011 r. członek prezydium władz adwokatury, który także stracił licencję i dziś para się dziennikarstwem. Jego zdaniem, licząca 1800 osób białoruska adwokatura pod kontrolą resortu sprawiedliwości oddaliła się od społeczeństwa obywatelskiego.

Krajowa Rada Radców Prawnych wspiera obrońców praw człowieka ze Wschodu od czterech lat, w ramach programu Partnerstwa Wschodniego. Ufundowano stypendia dla prawników z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy. Goście z Gruzji i Białorusi oraz prawnik z Azerbejdżanu, który ma do nich dołączyć w sobotę, wezmą udział w konferencji o prawach człowieka, która przy współudziale KRRP odbędzie się w weekend w Bydgoszczy. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy