22.01.2020

Osadzeni chorzy psychicznie – skazani na więzienie z powodu luki prawnej

opublikowano: 2018-05-02 przez: Leśniak Grażyna

Sądy penitencjarne powinny w przypadku skazanych, u których ujawni się choroba psychiczna, orzekać przerwę w odbywaniu kary i kierować na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Uniemożliwia to jednak luka prawna - nie ma wskazanych placówek, do których takie osoby mogłyby trafić - mówi LEX.pl dr. Ewa Dawidziuk, dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar Biura RPO. 

Czytaj więcej.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy