25.04.2024

Orzeczenie z dnia 9 września 2014 r. Sygn. akt: D 30/2014

opublikowano: 2014-09-09 przez: Mika Ewelina

Orzeczenie z dnia 9 września 2014 r. Sygn. akt: D 30/2014
Orzeczenie prawomocne
 

Przewodniczący: radca prawny Robert Karpiński
Członkowie: radca prawny Gerard Dźwigała
radca prawny Jacek Wiśniewski
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie […] w Warszawie sprawy przeciwko r. pr.  S., […], obwinionej o to, że wykonywała w okresie od […] r. do dnia […] r. pracę w charakterze pracownika fizycznego na terenie […], które to zajęcie uwłacza godności zawodu i podważa zaufanie do radcy prawnego, tj. o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 19 w zw. z art. 6 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982  r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.);
 
orzeka:
 
  1. Uznaje r.pr. S., […], winną zarzucanego czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 19 w zw. z art. 6 ust. 2) Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2) oraz art. 65 ust. 1 pkt 1) ustawy o radcach prawnych wymierza karę upomnienia;
 
  1. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionej r.pr. S., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] zł ([…]).
 
(AG)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy