20.04.2024

Orzeczenie z dnia 6 października 2014 r. Sygn. akt: D 38/2014

opublikowano: 2014-10-06 przez: Mika Ewelina

Orzeczenie z dnia 6 października 2014 r. Sygn. akt: D 38/2014
Orzeczenie prawomocne
 
Przewodniczący: radca prawny Artur Załuski
Członkowie: radca prawny  Agnieszka Świstak
radca prawny Rafał Ziembiński
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie […] w Warszawie sprawy przeciwko radcy prawnej  S., […], obwinionej o to, że w okresie od […] r. do […] r. pomimo wyznaczenia jej pełnomocnikiem z urzędu dla Zawiadamiającej B. w sprawie o sygn. akt […] zawisłej przed Sądem Rejonowym dla W. nie dołożyła należytej staranności do reprezentowania klientki, gdyż dwukrotnie nie stawiła się na terminach rozpraw w dniu […] r. oraz […] r., nie zajęła stanowiska, pomimo wezwania Sądu, nie nawiązała kontaktu ze Skarżącą pomimo jej próśb oraz nie informowała jej o stanie sprawy,
tj. o czyn naruszający podstawowe wartości i zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, określone w art. 6 ust. 1 w związku z art. 28 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 637);
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawną S., […], winną zarzucanego wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 6 ust. 1 w związku z art. 28 ust. 5 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 65 ust. 1 pkt 3a) ustawy o radcach prawnych wymierza karę […] zł ([…] złotych);
 
  1. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionej radcy prawnej S., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] zł ([…] złotych).
 

(AG)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy