27.05.2024

Orzeczenie z dnia 19 stycznia 2016 r. Sygn. akt: D 74/2015

opublikowano: 2016-02-23 przez:

Orzeczenie z dnia 19 stycznia 2016 r. Sygn. akt: D 74/2015
Orzeczenie prawomocne
WSD zmienił orzeczenie OSD z 19 stycznia 2016 r. w ten sposób, że:
 1. zmienił punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6 orzeczenia i w miejsce orzeczonej kary pieniężnej w kwocie […] zł orzekł karę upomnienia,
 2. zmienił punkt 7 orzeczenia i w miejsce łącznej kary pieniężnej […] zł orzekł karę upomnienia.
W pozostałym zakresie WSD utrzymał orzeczenie OSD w mocy.
 
Przewodniczący: radca prawny Robert Karpiński
Członkowie: radca prawny Gerard Dźwigała
radca prawny Artur Załuski
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. po rozpoznaniu na rozprawie [...] r. w W. sprawy przeciwko radcy prawnemu L, [...], obwinionemu o to, że:
 1. nie stawił się w sprawie prowadzonej pod sygn. akt. [...] na wezwanie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego z dnia [...] r. l.dz. [...] na przesłuchanie w charakterze świadka w wyznaczonym na dzień [...] r. terminie przesłuchania oraz pomimo skutecznego odbioru w dniu [...] r. awizowanego pisma nie usprawiedliwił niestawiennictwa, tj. naruszenia art. 47 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507)
 2. nie stawił się w sprawie prowadzonej pod sygn. akt [...] na wezwanie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego z dnia [...] r. [...] na przesłuchanie w charakterze świadka w wyznaczonym na dzień [...] r. terminie przesłuchania, oraz pomimo skutecznego odbioru w dniu [...] r. awizowanego pisma nie usprawiedliwił niestawiennictwa, co stanowi naruszenie art. 62 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 507 jt.);
 3. nie stawił się w sprawie prowadzonej pod sygn. akt [...] na wezwanie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego z dnia [...] r. l.dz. [...] na przesłuchanie w charakterze Obwinionego w wyznaczonym na dzień [...] r. terminie przesłuchania oraz pomimo skutecznego odbioru w dniu [...] r. awizowanego pisma nie usprawiedliwił niestawiennictwa, co stanowi naruszenie art. 62 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 507 jt.)
 4. nie stawił się w sprawie prowadzonej pod sygn. akt [...] na wezwanie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego z dnia [...] r. l.dz. [...] na przesłuchanie w charakterze świadka w wyznaczonym na dzień [...] r. terminie przesłuchania oraz pomimo skutecznego odbioru w dniu [...] r. awizowanego pisma nie usprawiedliwił niestawiennictwa, co stanowi naruszenie art. 62 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 507 jt);
 5. nie stawił się w sprawie prowadzonej pod sygn. akt [...] na wezwanie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego z dnia [...] r. l.dz. [...] na przesłuchanie w charakterze świadka w wyznaczonym na dzień [...] r. terminie przesłuchania oraz pomimo skutecznego odbioru w dniu [...] r. awizowanego pism do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów tj. [...] r. nie usprawiedliwił niestawiennictwa, poprzez doręczenie zwolnienia lekarskiego do czego się zobowiązał telefonicznie w dniu [...] r., co stanowi naruszenie art. 62 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 507 jt.);
 6. nie stawił się w sprawie prowadzonej pod sygn. akt [...] na wezwanie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego z dnia [...] r. l.dz. [...] na przesłuchanie w charakterze Obwinionego w wyznaczonym na dzień [...] r. terminie przesłuchania oraz nie usprawiedliwił niestawiennictwa pomimo skutecznego odbioru w dniu [...] r., co stanowi naruszenie art. 62 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 507 jt.);
orzeka:
 1. Uznaje radcę prawnego L., [...], winnym zarzucanego w pkt 1 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 46 oraz 47 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w kwocie [...] zł ([...] złotych); 
 2. Uznaje radcę prawnego L., [...], winnym zarzucanego w pkt 2 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 62 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w kwocie [...] zł ([...] złotych); 
 3. Uznaje radcę prawnego L., [...], winnym zarzucanego w pkt 3 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 62 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w kwocie [...] zł ([...] złotych); 
 4. Uznaje radcę prawnego L., [...], winnym zarzucanego w pkt 4 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 62 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w kwocie [...] zł ([...] złotych); 
 5. Uznaje radcę prawnego Lacha, [...], winnym zarzucanego w pkt 5 wniosku o ukaranie czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 62 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w kwocie [...] zł ([...]złotych); 
 6. Uznaje radcę prawnego L., [...], winnym tego, że nie stawił się w sprawie prowadzonej pod sygn. akt [...] na wezwanie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego z dnia [...] r. l.dz. [...] na przesłuchanie w charakterze Obwinionego w wyznaczonym na dzień [...] r. terminie przesłuchania oraz nie usprawiedliwił niestawiennictwa pomimo skutecznego odbioru w dniu [...] r., który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 62 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną w kwocie [...] zł ([...] złotych); 
 7. Na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych kary orzeczone w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 łączy w ten sposób, że orzeka jako karę łączną karę pieniężną w kwocie [...] zł ([...] złotych); 
 8. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionego radcy prawnego L., [...], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę [...] zł ([...] złotych).
            Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. wniósł w dniu [...] r. wniosek o ukaranie radcy prawnego N. („Obwiniony”), wpisanego na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. pod nr. [...], zarzucając, że:
 1. nie stawił się w sprawie prowadzonej pod sygn. akt [...] na wezwanie zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia [...] r. l.dz. [...] na przesłuchanie w charakterze świadka w wyznaczonym na dzień [...] r. terminie przesłuchania oraz pomimo skutecznego odbioru w dniu [...] r. awizowanego pisma nie usprawiedliwił niestawiennictwa, tj. naruszenia art. 47 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507)
 2. nie stawił się w sprawie prowadzonej pod sygn. akt [...] na wezwanie zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia [...] r. l.dz. [...] na przesłuchanie w charakterze świadka w wyznaczonym na dzień [...] r. terminie przesłuchania oraz pomimo skutecznego odbioru w dniu [...] r. awizowanego pisma nie usprawiedliwił niestawiennictwa, co stanowi naruszenie art. 62 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507 jt.)
 3. nie stawił się w sprawie prowadzonej pod sygn. akt [...] na wezwanie zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia [...] r. l.dz. [...] na przesłuchanie w charakterze świadka w wyznaczonym na dzień [...] r. terminie przesłuchania oraz pomimo skutecznego odbioru w dniu [...] r. awizowanego pisma nie usprawiedliwił niestawiennictwa, co stanowi naruszenie art. 62 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507 jt.)
 4. nie stawił się w sprawie prowadzonej pod sygn. akt [...] na wezwanie zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia [...] r. l.dz. [...] na przesłuchanie w charakterze świadka w wyznaczonym na dzień [...] r. terminie przesłuchania oraz pomimo skutecznego odbioru w dniu [...] r. awizowanego pisma nie usprawiedliwił niestawiennictwa, co stanowi naruszenie art. 62 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507 jt.)
 5. nie stawił się w sprawie prowadzonej pod sygn. akt [...] na wezwanie zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia [...] r. l.dz. [...] na przesłuchanie w charakterze świadka w wyznaczonym na dzień [...] r. terminie przesłuchania oraz pomimo skutecznego odbioru w dniu [...] r. awizowanego pism do dnia wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, tj. [...] r. nie usprawiedliwił niestawiennictwa, poprzez doręczenie zwolnienia lekarskiego do czego się zobowiązał telefonicznie w dniu [...] r., co stanowi naruszenie art. 62 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507 jt.)
 6. nie stawił się w sprawie prowadzonej pod sygn. akt [...] na wezwanie zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego z dnia [...] r. l.dz. [...] na przesłuchanie w charakterze Obwinionego w wyznaczonym na dzień [...] r. terminie przesłuchania oraz pomimo skutecznego odbioru w dniu [...] r. awizowanego pisma nie usprawiedliwił niestawiennictwa, co stanowi naruszenie art. 62 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 61 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507 jt.)
 
Obwiniony nie wniósł odpowiedzi na wniosek o ukaranie.
 
Na podstawie całokształtu materiału dowodowego, ujawnionego w toku rozprawy głównej, Sąd ustalił następujący stan faktyczny.
Obwiniony został wezwany przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego tutejszej Izby do osobistego stawiennictwa na przesłuchanie w charakterze świadka w dniach: [...] r. i [...] r. (w sprawie [...]) oraz w dniu: [...] r. (w sprawie [...]). Ponadto, Obwiniony został wezwany do osobistego stawiennictwa na przesłuchanie w charakterze obwinionego w dniu [...] r. (w sprawie [...]) oraz [...] r. i [...] r. (w sprawie [...]). Obwiniony nie stawił się w wymienionych wyżej terminach nie przedstawiając usprawiedliwienia.
Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie: kopii dokumentów (k. [...]) oraz wyjaśnień Obwinionego złożonych w trakcie rozprawy.
Sąd zważył, co następuje:
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd doszedł do przekonania, że zarzuty stawiane Obwinionemu we wniosku o ukaranie są zasadne i znajdują oparcie w materiale dowodowym.
Sąd wziął pod rozwagę treść dokumentów dopuszczonych jako dowód w sprawie. Sąd dał wiarę wszystkim tym dokumentom, ponieważ nie znalazł podstaw by kwestionować ich wiarygodność. Obwiniony nie kwestionował wiarygodności dokumentów.
Ponadto, Sąd zważył również na wyjaśnienia złożone przez Obwinionego, w których przyznał on fakty powołane przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego w zarzutach wniosku o ukaranie.
Niewątpliwym w sprawie jest fakt, że Obwiniony został skutecznie wezwany do osobistego stawiennictwa przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego w określonych terminach. Mimo to, Obwiniony nie stawił się, ani nie przedstawił niemożności stawiennictwa w wyznaczonym terminie.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r., radca prawny wezwany przez dziekana, wicedziekana, sąd dyscyplinarny bądź przez rzecznika dyscyplinarnego lub jego zastępcę, obowiązany jest stawić się w wyznaczonym terminie, a w razie zaistnienia poważnej przeszkody – usprawiedliwić niemożność stawiennictwa.
Zgodnie z art. 62 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, którego tekst stanowi załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., radca prawny wezwany przez dziekana, wicedziekana, rzecznika dyscyplinarnego lub jego zastępcę, sąd dyscyplinarny, a także wizytatorów, obowiązany jest stawić się w wyznaczonym terminie, a w razie zaistnienia przeszkody usprawiedliwić niestawiennictwo.
Zaniechanie Obwinionego w zakresie określonego wyżej obowiązku stawiennictwa leży w sprzeczności z powołanymi postanowieniami Kodeksu etyki radcy prawnego, odpowiednio. Powyższe stanowi o dopuszczeniu się przewinienia dyscyplinarnego przez Obwinionego w dniach: [...] r., [...] r., [...] r. i [...] r.
Wymierzając karę pieniężną za przewinienia popełnione przez Obwinionego, Sąd wziął pod uwagę, że naruszenie zasad etyki miało charakter wielokrotny. Sąd zważył także na fakt, znany mu z urzędu, wymierzania Obwinionemu kary za niestawiennictwo. Powyższe, w związku z treścią wyjaśnień złożonych w sprawie, świadczy o nonszalanckim stosunku Obwinionego do przedmiotowego obowiązku. Obwiniony wciąż lekceważy swój obowiązek nie rozumiejąc bądź ignorując oczywisty fakt, że decydując się, z własnej woli, na wykonywanie zawodu radcy prawnego przyjął na siebie również obowiązki wobec samorządu radców prawnych, w tym obowiązek stawiennictwa na stosowne wezwanie. Obowiązki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są ściśle związane z prawem wykonywania zawodu radcy prawnego. Stąd, nie można zasadnie twierdzić o ograniczeniu jakichkolwiek praw Obwinionego, który sam aktualizuje wymagalność tychże obowiązków przez wykonywanie zawodu radcy prawnego. Sąd zwarzył również, że zaniechanie Obwinionego mogło być związane z chęcią uniknięcia odpowiedzialności dyscyplinarnej. Powyższe, stanowiło okoliczności obciążające wymiar kary.
Dlatego, bacząc również na dyrektywę wychowawczą i prewencyjną wymiaru kary, Sąd wymierzył Obwinionemu karę pieniężną za każde z popełnionych przewinień.
W związku z jednoczesnym ukaraniem za kilka przewinień dyscyplinarnych Sąd wymierzył Obwinionemu, działając na podstawie art. 651 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, łączną karę pieniężną.
Sąd orzekł o kosztach postępowania na podstawie art. 706 ustawy o radcach prawnych oraz § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały nr 86/IX/2015 Krajowej Rady Radców prawnych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego, biorąc pod uwagę czynności podjęte w postępowaniu oraz zakończenie rozprawy na pierwszej rozprawie głównej.
(AG)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy