25.04.2024

Orzeczenie z dnia 17 września 2014 r. Sygn. akt: D 34/2014

opublikowano: 2014-09-17 przez: Mika Ewelina

Orzeczenie z dnia 17 września 2014 r. Sygn. akt: D 34/2014
Orzeczenie prawomocne
 

Przewodniczący: radca prawny Krzysztof Jacek Woś
Członkowie: radca prawny  Igor Bąkowski
radca prawny Robert Karpiński
Protokolant: Anna Gabrysiak
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie […] w Warszawie sprawy przeciwko r. pr.  S., […], obwinionej o to, w dniu […] r. nie stawiła się w charakterze świadka w sprawie o sygn. akt […] nie usprawiedliwiając swojej nieobecności,
tj. popełnienia przewinienia dyscyplinarnego określonego w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) w związku z art. 47 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
 
orzeka:
 
  1. Uznaje radcę prawną S., […], winną zarzucanego wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego czynu, który to czyn stanowi przewinienie dyscyplinarne jako czyn sprzeczny z zasadami wyrażonymi w art. 47 ust. 1 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i za czyn ten na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 3a) ustawy o radcach prawnych wymierza karę pieniężną […] zł ([…] złotych);
 
  1. Na podstawie art. 706 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zasądza od obwinionej radcy prawnej S., […], na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie tytułem zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego kwotę […] zł ([…] złotych).
 
(AG)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy