08.05.2021

OPP z zakazem przekazywania środków z 1 proc. innym organizacjom

opublikowano: 2015-11-10 przez:

Organizacje pożytku publicznego (OPP) nie będą mogły przekazywać środków zebranych w ramach 1 proc. organizacjom, które same nie mają prawa do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie ? zakłada ustawa o pożytku publicznym, która w poniedziałek wchodzi w życie.

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach wprowadza nowe mechanizmy współpracy między OPP a administracją publiczną. Pierwsze przepisy ustawy zaczęły obowiązywać 24 września. Chodzi o możliwość powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego ? co najmniej połowę z jej członków muszą stanowić przedstawiciele organizacji.
Ze statusem OPP związane są szczególne obowiązki i uprawnienia ? jednym z najważniejszych przywilejów jest ubieganie się o 1 proc. podatku, który ? od 2004 r. ? podatnicy mogą przekazać wybranej organizacji. Uprawnionymi do otrzymania środków z 1 proc. podatku są tylko te organizacje, które znajdą się w wykazie ministra pracy i polityki społecznej. W tym roku figuruje w nim ponad 8 tys. podmiotów.
Obecnie zdarza się, że organizacje uprawnione do zbierania 1 proc. podatku dochodowego de facto zbierają pieniądze dla innych organizacji, niekiedy pobierając za to opłaty, np. pod pretekstem zbierania składek członkowskich. Nowelizacja likwiduje taką możliwość. Chodzi o organizacje, które nigdy statusu OPP nie otrzymały, oraz te, które z powodu niedopełniania związanych z tym obowiązków status ten utraciły.
Wszystkie programy komputerowe, pomagające w wypełnieniu zeznania podatkowego, mają zawierać informację o możliwości dokonania swobodnego wyboru organizacji, którą można wesprzeć 1 proc. podatku albo o braku możliwości dokonania takiego wyboru za pośrednictwem danego programu.
Obecnie jest to popularny sposób zachęcania do przekazania 1 proc. ? organizacja proponuje pobranie z jej strony programu do rozliczania PIT-ów, w którym domyślnie wpisane są jej dane.
Organizacje pożytku publicznego będą zobowiązane do informowania o finansowaniu prowadzonej przez OPP akcji promocyjnej polegającej na zachęcaniu do przekazywania środków finansowych na ten cel.
Nowela nakłada na ministrów oraz wojewodów obowiązek tworzenia rocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Utworzony zostanie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.
Aby przekazać 1 proc. podatku wybranej OPP, wystarczy w odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym wpisać jej nazwę i numer KRS. Pieniądze zostaną przelane przez urząd skarbowy. Wykaz OPP uprawnionych do ubiegania się o 1 proc. dostępny jest na stronie www.pozytek.gov.pl.
Z danych resortu finansów wynika, że w 2015 roku 1 proc. podatku dla OPP przekazało 12,5 mln podatników (ponad połowa); w sumie było to ponad 557 mln zł.
(PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy