16.05.2021

Opole/ Mediatora można znaleźć przez stronę internetową

opublikowano: 2014-12-17 przez: Mika Ewelina

Strona internetowa z wyszukiwarką specjalistów zajmujących się np. mediacjami rodzinnymi czy gospodarczymi powstała w ramach projektu Salon Mediatora. Ma być użytecznym narzędziem dla osób zainteresowanych pozasądowym rozwiązywaniem sporów, sędziów, prokuratorów.

Opolski Salon Mediatora to inicjatywa polegająca na cyklicznych spotkaniach mediatorów sądowych i osób, którym bliska jest idea mediacji. To także kolejny etap działań opolskiego Sądu Okręgowego, którego celem jest promowanie mediacji. O szczegółach projektu opowiedziano podczas środowej konferencji prasowej.

W ramach projektu powstała m.in. strona internetowa www.salonmediatora.com.pl z wyszukiwarką, za pomocą której można znaleźć i nawiązać kontakt z zarejestrowanymi w niej specjalistami. Listę mediatorów podano na niej z podziałem na ich specjalności oraz powiaty, w których działają. Można w niej znaleźć np. osoby zajmujące się w mediacjami cywilnymi, gospodarczymi, pracowniczymi, rodzinnymi.

Specjalista ds. PR Sądu Okręgowego w Opolu Ewa Kosowska-Korniak powiedziała, że wyszukiwarka została stworzona po to, by ułatwić sędziom i prokuratorom oraz osobom chcącym skorzystać z mediacji pozasądowej dostęp do osób, których kwalifikacje, umiejętności i aktywność są rekomendowane zarówno przez stowarzyszenia, z których się oni wywodzą, jak i właśnie przez Salon Mediatora.

Wiceprezes opolskiego Sądu Okręgowego Anna Korwin-Piotrowska, koordynator ds. mediacji w opolskim sądzie, zwróciła podczas środowej konferencji prasowej uwagę, że listy mediatorów zgłaszane do sądu przez organizacje pozarządowe nie dają pewności, iż są na nich np. mediatorzy wciąż aktywni. „Nie mamy też żadnego wpływu na to, kim są wpisani na nie mediatorzy i czy mają odpowiednie kwalifikacje” – zaznaczyła. Dodała, że zdarza się, iż np. osoby wpisane na takie listy z różnych przyczyn już nie działają aktywnie.

Podkreśliła, że właśnie dlatego „niezwykle cenne” jest stworzenie własnej listy dla tych wszystkich chętnych, którzy faktycznie chcą działać. „Wszystkie osoby, które zechcą aktywnie uczestniczyć w Salonie Mediatora, na tę listę mogą trafić” – zapewniła i dodała, że będzie to narzędzie bardzo przydatne np. sędziom, którzy zechcą do nich skierować strony.

Obecnie w stworzonej w ramach projektu Salon Mediatora wyszukiwarce jest zarejestrowanych ponad 20 osób. Kosowska-Korniak podkreśliła jednak, że inicjatorzy projektu liczą, iż lista ta będzie się powiększać. Z zamieszczonego na stronie internetowej regulaminu wynika, że w wyszukiwarce może się znaleźć każdy uczestnik Salonu, który minimum dwa razy w roku weźmie udział w jego spotkaniach odbywających się co dwa miesiące oraz prześle swoje zgłoszenie. Na stronie znajduje się odpowiedni formularz.

Mediator Bożena Smyczyńska przypomniała też na konferencji, że od ok. roku w opolskim Sądzie Okręgowym przy pl. Daszyńskiego co poniedziałek w godz. 17-18 odbywają się dyżury mediatorów. „Za każdym razem dyżuruje tam inny specjalista. Osoby zainteresowane mogą przyjść i skonsultować swój problem, dowiedzieć się czy ich sprawa nadaje się do mediacji” - wyjaśniła Smyczyńska. Dodała też, że od niedawna takie dyżury odbywają się także w każdy poniedziałek w Sądzie Rejonowym w Kluczborku w godz. 16.30-17.30.

W ramach projektu Salon Mediatora odbyły się także warsztaty psychologiczne „Opór w mediacji” oraz powstał wydany w stu egzemplarzach i zamieszczony na stronie internetowej „Poradnik mediatora”. Zawiera on najważniejsze informacje np. o prawach i obowiązkach mediatora czy standardach jego pracy. Jest w nim też np. opracowanie dotyczące zasad opodatkowania mediatorów.

„Mam nadzieję, że integracja mediatorów w ramach Salonu wpłynie na to, że ich środowisko na Opolszczyźnie będzie dbało wspólnie o dobro i powodzenie instytucji mediacji” – podsumowała wiceprezes opolskiego Sądu Okręgowego.

Salon Mediatora Opole to nieformalna grupa, skupiająca osoby propagujące ideę mediacji, w tym pracowników Sądu Okręgowego w Opolu, opolskiej Izby Rzemieślniczej, Fundacji Pomoc Pokrzywdzonym VICTIM oraz stowarzyszeń zrzeszających mediatorów. Projekt ten został dofinansowany kwotą ponad 4,5 tys. zł z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy