27.05.2024

Ogólnopolskie Forum Młodych Radców Prawnych

opublikowano: 2017-10-17 przez: Mika Ewelina

II edycja Ogólnopolskiego Forum skierowanego do młodych radców prawnych zorganizowana została przez Krajową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Forum odbyło się w dniach 6–8 października br. w siedzibie Izby warszawskiej.

Pierwsza edycja Forum odbyła się w ubiegłym roku w Rzeszowie. Spotkania te mają w swoim założeniu zmierzać do podjęcia próby stworzenia wewnątrzsamorządowej platformy wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie  sytuacji młodych radców prawnych.

Do udziału w tegorocznym Forum zgłosiło się 37 osób. Spotkanie otworzył Włodzimierz Chróścik, Dziekan Rady OIRP w Warszawie, następnie głos zabrał Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP. – Bardzo cieszy nas zaangażowanie młodych radców w Forum. Podczas drugiej edycji wydarzenia było widać, jak ważne są poruszane problemy oraz, co istotniejsze, jak wiele pomysłów ci młodzi prawnicy mają na ich rozwiązanie. Możliwość pracy zespołowej, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i koncepcji, jaką daje Forum, to najlepsza droga do poprawy sytuacji radców, dlatego mamy nadzieję, że utworzenie na stałe wewnątrzsamorządowej platformy to już teraz tylko kwestia czasu – mówił Włodzimierz Chróścik.

Pierwszego dnia oprócz formalnego powitania uczestników odbyło się szkolenie pt. „Konflikt – jak zadbać o efektywną organizację”. Drugiego dnia Forum uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy, które dostały do opracowania problemy, z jakimi współcześnie borykają się polscy radcowie prawni. Tematami poruszanymi podczas debaty były:

  1. Instrumenty wsparcia radców prawnych rozpoczynających działalność zawodową: oczekiwania młodych radców wobec samorządu na szczeblu okręgowym i krajowym. Możliwość inspirowania i współtworzenia kierunków działalności samorządu poprzez zaangażowanie w jego działalność w formie instytucjonalnej – współpraca z Komisją Rozwoju Zawodowego KRRP jako ogólnopolska platforma współpracy młodych radców prawnych.
  2. Dodatkowe kompetencje i nowe formy wykonywania zawodu z punktu widzenia młodych radców prawnych – zasadność i kierunki działań na rzecz dalszego poszerzania uprawnień oraz umacniania statusu zawodowego radców prawnych.
  3. Skuteczne wejście na rynek: informacja czy reklama? Promocja zawodu radcy prawnego i popularyzacja profesjonalnych usług prawniczych jako forma komunikacji z klientem oraz narzędzie budowania wizerunku zawodu i zaufania społecznego do radców prawnych.
  4. Wpływ rozwoju nowoczesnych technologii na rynek usług prawnych i praktykę zawodową radcy prawnego – efektywne wykorzystanie rozwiązań IT przez młodych radców prawnych oraz w działalności samorządu.

W trakcie forum wielokrotnie podkreślano, że istotą samego spotkania była debata i przedstawienie wspólnych spostrzeżeń środowiskom poszczególnych okręgowych izb radców prawnych nie zaś składanie zastrzeżeń czy roszczeń do władz.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy