20.04.2024

Oferty podpisu kwalifikowanego dla radców prawnych – zestawienie Komisji LegalTech

opublikowano: 2020-09-11 przez: Więckowska Milena

Komisja LegalTech przy OIRP w Warszawie, która ma na celu m.in. wzmacnianie kompetencji radców prawnych z zakresu nowych technologii oraz wskazywanie rozwiązań usprawniających pracę kancelarii, przygotowała specjalne zestawienie najkorzystniejszych ofert podpisu kwalifikowanego dla radców prawnych.

Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma taką samą moc prawną jak własnoręczny podpis.  Dodatkowo, jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia weryfikację składającego podpis. Używać go może jedynie ta osoba, do której podpis i certyfikat są przyporządkowane.

Wykaz dostawców usługi podpisu kwalifikowanego, oprócz opisów dostępnych pakietów zawiera także informacje dotyczące okresu ważności, wsparcia merytorycznego i technicznego ze strony wybranych firm, a także wymienia dodatkowe usługi zawarte w cenie i przydatne uwagi na temat poszczególnych ofert.

Serdecznie zachęcamy do udostępnienia załączonego zestawienia poprzez dostępne kanały komunikacji.

Plik do pobrania:
OIRP w Warszawie – Porównanie ofert podpisu kwalifikowanego

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy