27.05.2024

Obchody Święta Adwokatury w Barcelonie

opublikowano: 2020-02-05 przez: Więckowska Milena

W dniach 30 stycznia – 1 lutego 2020 r. odbyły się obchody Święta Adwokatury – Festivity of Sant Raiom of Penyafort 2020, których organizatorem była Izba Adwokacka w Barcelonie – Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB). Wtrakcie uroczystości oraz konferencji Izbę warszawską reprezentowała mec. Paulina Kolowca, członek Komisji Zagranicznej.

Uroczystym obchodom towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja Prawna, zorganizowana przy wsparciu FBE, czyli Federacji Adwokatur Europejskich (European Bars Federation) – organizacji zrzeszającej ponad 250 izb prawniczych, zarówno lokalnych, jak i krajowych. Spotkanie otworzyła Dziekan Izby Adwokackiej w Barcelonie Eugènia Gay oraz Prezydent Federacji Adwokatur w Europie Silvia Gimenez Salinas.

Forum zostało poświęcone sztucznej inteligencji oraz wyzwaniom prawnym jakie niesie ze sobą technologiczny postęp. Prawnicy podczas konferencji dostrzegli zarówno zagrożenia, jak i korzyści płynące z szerokiego wdrażania sztucznej inteligencji do codziennego użytku. Przyznali, iż obsługa SI wymaga znajomości regulacji prawnych dotyczących pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych. Odpowiednie ramy prawne mogą umożliwić wprowadzanie nowych rozwiązań, jak również je ograniczyć, a nawet zahamować. Rozwój i wykorzystanie mechanizmów SI stwarzają nowe możliwości i wspierają pracę prawników. Sektor usług prawnych to branża, w której mamy do czynienia z ogromną ilością danych, dlatego też systemy oparte o sztuczną inteligencję zyskują dużą popularność w prawniczym świecie. Systemy oparte na SI mogą może być także przydatne w rozwiązywaniu mniej skomplikowanych spraw, powtarzalnych czynności, w których nie jest konieczne pełne zaangażowanie prawnika. Uczestnicy konferencji dyskutowali również nad zmianą oczekiwań konsumentów w związku z pojawieniem się nowych technologii.

Po części formalnej odbyła się uroczysta kolacja zorganizowaną dla blisko 1400 osób w Narodowym Instytucie Wychowania Fizycznego w Katalonii (INEFC).

Izba adwokacka należy do najbardziej aktywnych i znaczących samorządów prawniczych na świecie. Pozycja i prestiż adwokatury barcelońskiej sprawia, że na uroczystości izby organizowane w związku z obchodami święta adwokatury pojawiają się przedstawiciele większości organizacji prawniczych z całego świata (m.in. IBA, UIA, ABA, AIJA, CCBE, FBE). W tegorocznych uroczystościach udział wzięli m.in. członkowie izb i organizacji prawniczych m.in. z Madrytu, Bilbao, Paryża, Amsterdamu, Brukseli, Strasburga, Birmingham, Londynu, Frankfurtu, Kalifornii, Rzymu, Lukki, Nowego Jorku, Sankt Petersburgu, Meksyku oraz Chille.

Udział w międzynarodowej konferencji prawnej to zawsze dobra okazja do nawiązywania nowych kontaktów oraz podtrzymywania dotychczasowych z przedstawicielami innych izb zagranicznych, a także do budowania relacji zarówno między izbami, jak i członkami izb, promocji miasta oraz samego zawodu radcy prawnego. Izba warszawska oficjalnie współpracuje z izbą adwokacką w Barcelonie od momentu podpisania umowy o współpracę w 2015 r.

              

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy