17.05.2022

NSA: Skarga kasacyjna niezasadna, ale sąd nie mógł zasądzić dla strony przeciwnej kosztów postępowania

opublikowano: 2019-01-17 przez: Mika Ewelina

Jeżeli do NSA wpływa niezasadna skarga kasacyjna na postanowienie WSA o odrzuceniu skargi, to brak jest podstaw do przyznania wygrywającej stronie (organowi) kosztów postępowania kasacyjnego. Koszty nie należą się, gdyż zaskarżone postanowienie kończyło postępowanie w sprawie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Czytaj więcej.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy