21.04.2024

Nowe wykłady e-learningowe dostępne na platformie EAR

opublikowano: 2020-08-26 przez: Więckowska Milena

Komisja Doskonalenia Zawodowego udostępniła 9 nowych wykładów e-learningowych na platformie EAR dostępnej zarówno dla radców prawnych aplikantów z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie jak i pozostałych członków samorządu radcowskiego. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z nowej, rozszerzonej oferty szkoleniowej i zaznaczamy, że zasób wykładów online będzie systematycznie powiększany.

Lista nowych wykładów e-learningowych dostępnych w ofercie szkoleniowej OIRP w Warszawie:

  • Indywidualne i grupowe zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników – r.pr. Izabela Zawacka (3 punkty szkoleniowe)
  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez radców prawnych – wstęp – r.pr. Mikołaj Otmianowski i Jan Komosa (2 punkty szkoleniowe)
  • Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym – dr Joanna Derlatka (3 punkty szkoleniowe)
  • Główne obowiązki wynikające dla radców prawnych z ustawy o przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – r.pr. Mikołaj Otmianowski i Jan Komosa (3 punkty szkoleniowe)
  • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w postępowaniu karnym – dr Grzegorz Krysztofiuk (3 punkty szkoleniowe)
  • Nowy model koncentracji materiału procesowego – dr hab. Marcin Dziurda (3 punkty szkoleniowe)
  • Kodeks postępowania administracyjnego – praktyczne aspekty w pracy radcy prawnego – r.pr. Piotr Grodzki  (2 punkty szkoleniowe)
  • Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – Łukasz Prasołek –  (3 punkty szkoleniowe)
  • Apelacja cywilna po nowelizacji z 2019 r. – dr hab. Piotr Rylski (3 punkty szkoleniowe)
?

Sprawdź – pełna lista wykładów online


Uwaga!

Radcy prawni i aplikanci radcowscy z Izby warszawskiej mają dostęp do platformy EAR z poziomu Extranetu. Pozostali członkowie samorządu radców prawnych należący do dowolnej OIRP w Polsce, uzyskają dostęp do platformy po rejestracji na stronie https://ear.oirpwarszawa.pl/ oraz po 
potwierdzeniu zgłoszenia przez administratora.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy