21.04.2024

Nowe władze OIRP w Warszawie – XI kadencja Izby warszawskiej

opublikowano: 2020-07-02 przez: Więckowska Milena

W środę, 24 czerwca br., na stadionie PGE Narodowy odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Podczas Zgromadzenia Delegaci wyłonili nowe władze samorządowe Izby warszawskiej. Dziekanem Rady OIRP w Warszawie XI kadencji została Monika Całkiewicz.

W posiedzeniu wzięło udział 281 spośród 320 delegatów wybranych podczas zebrań rejonowych, które odbyły się 2 lutego br.

Główną i najbardziej wyczekiwaną częścią czerwcowego Zgromadzenia był wybór Dziekana Rady OIRP w Warszawie. Kandydatka i dotychczasowa Wicedziekan Rady, Pani Monika Całkiewicz, zaprezentowała delegatom swój program oraz propozycje działań na najbliższą kadencję. Jej wystąpienie, tak jak sama kandydatura, spotkało się ze zdecydowaną aprobatą delegatów. Została ona bowiem wybrana Dziekanem Rady znakomitą większością 260 głosów, przy pięciu głosach przeciw i dwóch wstrzymujących się.

Pani Monika Całkiewicz objęła również funkcję członka Krajowej Rady Radców Prawnych, przy 245 głosach za, pięciu przeciw i dwóch wstrzymujących się.

Podczas Zgromadzenia zaprezentował się również kandydat na Rzecznika Dyscyplinarnego, Bartosz Miszewski. Rzecznik XI kadencji został wybrany większością 242 głosów, przy siedmiu głosach przeciw i ośmiu wstrzymujących się.

Delegaci zaakceptowali także 22-osobowy skład Rady Izby warszawskiej, a także 9-osobowej Komisji Rewizyjnej, 20-osobowego Sądu Dyscyplinarnego oraz 86 delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Przedstawicielem aplikantów radcowskich na Krajowy Zjazd Radców Prawnych został aplikant III roku, Mateusz Simiński.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie https://wybory.oirpwarszawa.pl/wyniki-wyborow/

Na czerwcowym Zgromadzeniu delegaci wysłuchali również sprawozdań Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, podejmując uchwały w sprawie:

  • przyjęcia sprawozdania i oceny działalności Rady OIRP w Warszawie,
  • zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu OIRP w Warszawie za 2019 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego OIRP w Warszawie za 2019 rok,
  • przyjęcia sprawozdania i oceny działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Warszawie,
  • przyjęcia sprawozdania i oceny działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie.

Po przedstawieniu budżetu na rok 2020 oraz planu pracy Rady na rok 2020/2021, przyjęto także stosowne uchwały w tych sprawach.

Wybrane na Zgromadzeniu władze samorządowe będą pełnić funkcje przez najbliższe 4 lata. Nowa Rada ukonstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu 30 czerwca br. Podczas posiedzenia wybrane zostanie m.in. Prezydium Rady.

                      

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy