26.02.2021

Nie będzie kar za błędnie opłaconą apelację lub zażalenie

opublikowano: 2019-07-08 przez: Pusiewicz Weronika

Z procedury cywilnej zniknie opłata karna. Sejm zdecydował o wykreśleniu z projektu przepisu zakładającego, że strona, która błędnie uiściłaby opłatę sądową za apelację lub zażalenie, byłaby zagrożona karą wynoszącą dwukrotność pierwotnej opłaty.

Czytaj dalej.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy