20.04.2024

Modern Bar Association Conference 2021 online

opublikowano: 2021-06-24 przez: Więckowska Milena

W czwartek, 17 czerwca br., odbyła się trzecia edycja Modern Bar Association Conference – międzynarodowej konferencji prawniczej, której gospodarzem jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Wzorem poprzedniego wydarzenia – Round Table Meeting – z powodu niepewnej sytuacji epidemicznej na świecie, spotkanie musiało odbyć się w formie online. To jednak nie zniechęciło zaproszonych gości, którzy chętnie dzielili się doświadczeniami nt. zmian jakie zaszły w funkcjonowaniu ich macierzystych korporacji prawniczych oraz w praktyce zawodowej.

Tego dnia Izba warszawska miała przyjemność gościć prawników z 14 krajów – Meksyku, Włoch, Rosji, Ukrainy, Węgier, Albanii, Czarnogóry, Anglii, Rumunii, Zimbabwe, Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Gruzji.

Tradycyjnie konferencję otworzyła Dziekan Rady OIRP w Warszawie, r.pr. dr hab. Monika Całkiewicz, która wyraziła radość z tak dużego zainteresowania  wydarzeniem, które pierwotnie miało odbyć się stacjonarnie – Cieszymy się, że wydarzenie online, które pierwotnie miało być tradycyjną konferencją stacjonarną, przyciągnęło tak wielu znakomitych prawników. Mam nadzieję, że nasze spotkanie będzie dla nas wszystkich wartościowym doświadczeniem – przywitała gości.

Następnie Przewodnicząca Komisji Zagraniczne i Praw Człowieka OIRP w Warszawie, Magdalena Bartosiewicz, odczytała list od Prezesa Krajowej Izby Radców Prawnych, Włodzimierza Chróścika, który podziękował uczestnikom za solidarność i gotowość do dzielenia się doświadczeniem, a także życzył wszystkim owocnej dyskusji.

Konferencja moderowana była przez r.pr. Magdalenę Bartosiewicz oraz członkinie Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka – r.pr. dr Katarzynę Barańską i r.pr. Sylwię Kołodziej.

Pierwsze wystąpienie przypadło mec. Ludmile Glembotzky-Goya, przedstawicielce Komisji Zagranicznej Izby Adwokackiej w Bilbao-Biscay, która mówiła m.in. o inicjatywach, jakie podjęto w jej macierzystej Izbie podczas pandemii COVID-19 i rozwiązaniach jakie wprowadzono by ułatwić nie tylko działanie samorządów prawniczych, ale także pracę samych prawników.

Drugim prelegentem był Konstantin Dobrynin, Krajowy Sekretarz Rosyjskiej Izby Adwokackiej.  Przekrojowo przedstawił sytuację prawników w Rosji, których praca była zdeterminowana przez koronawirusa w znacznie mniejszym stopniu niż w krajach Europy Zachodniej. Potwierdził, że rosyjscy prawnicy korzystają z wielu cyfrowych rozwiązań, które wspierają m.in. komunikację, chodź nie ograniczają się wyłącznie do nich, a praca prawników nie zmieniła się w takim stopniu jak np. w Polse – Staramy się wypośrodkować naszą działalność między tą w sieci a bezpośrednim kontaktem z klientami i sądami – mówił.

Jako kolejny głos zabrał r. pr. dr Paweł Kowalski, członek Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka OIRP w Warszawie, który w swoim wystąpieniu dokonał gruntownego podsumowania zmian jakie zaszły na polskim rynku prawniczym w przeciągu ostatnich dwóch lat – COVID-19 w bardzo dużym stopniu determinuje dziś nasze życie prywatne i zawodowe  – mówił –  musimy się do niego dostosować. Musimy zrozumieć że większość zmian których teraz doświadczamy, zostanie z nami na długo. Prelegent zaprezentował również kilka ciekawych informacji dotyczących rynku prawniczego w Polsce –  Liczba prawników w zasadzie nie zmieniła się przez ostatnie dwa lata. 40% kancelarii odnotowało spadek zainteresowania swoimi usługami w trakcie pandemii, ale co ciekawe, aż 31% prawników potwierdziło zupełnie odwrotny trend na rynku prawniczym – wyraźny wzrost zainteresowania wsparciem prawnym. Dr Kowalski w swoim wystąpieniu mówił dużo o rozprawach online, które stały się normą w polskich sądach. Odznaczają się one minimalnym ryzykiem zakażenia uczestników rozprawy, bezpieczeństwem oraz oszczędnością czasu wszystkich zaangażowanych w proces osób.

Wykorzystanie nowych technologii w działaniu samorządu procentowało nie tylko na polu komunikacji ale także w procesie kształcenia – wyniki z egzaminów zawodowych się poprawiły, a młodzi prawnicy zyskali nowe umiejętności, które czynią ich bardziej konkurencyjnymi na rynku.

Następnym prelegentem był reprezentant Komisji Zagranicznej Izby Adwokackiej w Mediolanie, Francesco Dialti. Tematem przewodnim jego wystąpienia była współpraca prawników oraz instytucja patronatu w czasie pandemii – W najtrudniejszej sytuacji są najmłodsi prawnicy – mówił – To jest obiekt naszej największej troski. Jako samorząd rozwijamy i inwestujemy w patronat by wspierać naszych młodszych kolegów, których sytuacja na rynku jest zdecydowanie trudniejsza.

Rezarta Abdiu, szef departamentu ds. szkoleń w albańskiej Izbie Adwokackiej mówiła głównie o doświadczeniach ze sfery kształcenia młodych prawników. Opowiedziała również o pomocy prawnej przyznawanej przez państwo i roli prawników w gwarantowaniu standardów tej pomocy, na podstawie doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem pomocy prawnej dla nieletnich.

Brytyjskich prawników podczas konferencji reprezentował Paul Sharma – Prezes Westminster and Holborn Law Society w Londynie.  Adwokat poświęcił swoją prezentację tematowi, który definitywnie różnił się od poprzednich wystąpień – mówił o nierównościach między prawnikami w Wielkiej Brytanii,, których przyczyną były kolosalne koszty prowadzenia spraw. Taki stan rzeczy jak podkreślał, wręcz dyskryminuje młodych prawników na Wyspach i nic nie wskazuje by prędko miało się to zmienić.

Wśród gości specjalnych znalazła się również Przewodnicząca Komisji Zagranicznej Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Przewodnicząca Komitetu Prawników UE przyCCBE, r. pr. Joanna Wisła-Płonka. Pani Mecenas swoją prezentację poświęciła zagadnieniu wsparcia członków współczesnych samorządów prawniczych.

Z kolei rumuński adwokat, Calin Iuga – członek Rady Izby Adwokackiej w Cluj-Napoka mówił o podejmowaniu przez samorząd prawniczeyo wyzwań, jakie stawiają przed prawnikami nowoczesne technologie,szczególnie w kontekście tajemnicy zawodowej, która w sieci jest narażona na zupełnie nowe zagrożenia. Jednym z największych wyzwań jakie stawiają sobie prawnicy w Rumunii to inwestycja w cyberbezpieczeństwo – mówił Calin Iuga – to przede wszystkim kwestia reputacji,  a co za tym idzie – przetrwania na rynku – dodaje.

Po nim głos zabrała mec. Anca Daniela Baciu, również członkini Rady Izby Adwokackiej w Cluj-Napoka. Jej wystąpienie skupione było wokół dynamicznych zmian jakie zachodzą pod kątem digitalizacji zawodu prawnika w Rumunii. Szczegółowo omówiła postęp jakiego dokonano w kwestii kształcenia przyszłych adwokatów oraz komunikacji.

Mengü Gökçe, z Izby Adwokackiej w Ankarze, mówił głównie o kwestiach związanych z LegalTech. Zaprezentował nowy, scentralizowany system obsługi prawników online – Turnkish National Legal Net (UYAP), który, pozwala na szybkie i wygodne zarządzanie i organizowanie pracy prawników w Turcji. Omówił zagadnienia dot. cyberbezpieczeństwa i podzielił się swoimi doświadczeniami z tym innowacyjnym systemem.

Dr Andras Szecskay, Wiceprezes węgierskiej Izby Adwokackiej oraz dr Peter S. Szabó, Wiceprezes Izby Adwokackiej w Budapeszcie swoje wspólne wystąpienie poświęcili obowiązkowej edukacji prawnej na Węgrzech, której głównym celem jest wspieranie adwokatury w dotrzymywaniu kroku szybkiemu ustawodawstwu i ulepszeniom informatycznym. Wiele mówili również o rozwiązaniach, które mają uczynić samorząd prawniczy bardziej przyjaznym dla samych adwokatów.

Ostatnim prelegentem tegorocznej konferencji MBAC był wieloletni członek Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka, dr Mariusz Maciejewski, który przybliżył uczestnikom konferencji działalność wydawniczą Izby, na którą składały się zarówno publikacje naukowe, wydawnictwa promujące zawód radcy prawnego jak i środki komunikacji korporacyjnej (kwartalnik „Temidium” czy newsletter Izby warszawskiej etc.).

Nie zabrakło czasu także na krótkie wystąpienie reprezentanta meksykańskiej Izby adwokackiej, Diego Sierry.  Krótko streścił sytuację prawników w Meksyku podczas pandemii COVID-19 i omówił działalność swojego samorządu pod kątem promocji w internecie, m.in. w social mediach.

Spotkanie zamknęła przewodniczą Komisji Zagranicznej i Praw Człowiek przy OIRP w Warszawie, Magdalena Bartosiewicz. Podziękowała wszystkim uczestnikom za aktywny udział oraz panelistom za ciekawe wystąpienia, wyrażając przy tym gorącą nadzieję, że następna edycja Modern Bar Association Conference odbędzie się już bez pośrednictwa Internetu.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy