18.05.2022

MIR: projekt na rzecz przyspieszenia kluczowych inwestycji m.in. w przesył

opublikowano: 2015-09-02 przez:

Uproszczenie procedur administracyjnych a przez to przyspieszenie realizacji inwestycji celu publicznego – przewiduje projekt przepisów autorstwa MIR. Nowe prawo ma przede wszystkim usprawnić inwestycje dot. sieci przesyłowych energii elektrycznej i ropy.

 „Projektowana ustawa daje inwestorom strategicznych inwestycji celu publicznego możliwość wyboru trybu realizacji inwestycji – na podstawie przepisów tej ustawy, bądź na podstawie zasad ogólnych wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami” – podaje resort w informacji przesłanej PAP. Projekt autorstwa MIR znajduje się teraz w konsultacjach publicznych.
Resort zaproponował zmiany w odniesieniu do realizacji inwestycji transportowych – dróg krajowych, linii kolejowych czy lotnisk użytku publicznego. Proponowane zmiany dotyczą także budowli przeciwpowodziowych, portów morskich wraz z infrastrukturą zapewniającą dostęp do portów morskich, gazociągów wysokiego ciśnienia i magazynów gazu. Przede wszystkim nowe prawo ma usprawnić inwestycje związane z sieciami przesyłowymi energii elektrycznej (o napięciu 110 kV lub wyższym), ropy naftowej i produktów naftowych.
Rozwiązania ustawy mają uprościć drogę administracyjną takich inwestycji, tak aby można było szybciej przystąpić do jej realizacji, a także zmniejszyć liczbę potrzebnych dokumentów. Proces opiniowania projektu też ma zostać uproszczony. Wszystkie decyzje, które do tej pory musiały być wydawane oddzielnie (lokalizacja inwestycji, podział nieruchomości, pozwolenie na budowę, wywłaszczenie nieruchomości) ministerstwo zamierza połączyć w jedną decyzję tzw. „decyzję zintegrowaną”. Decyzja dzięki temu ma być wydawana szybciej i ma być bardziej stabilna prawnie. Jedyna oddzielną decyzją ma być ta "o wywłaszczeniu nieruchomości od rozstrzygnięcia ustalającego wysokość odszkodowania".
Projekt wiąże się także z unijną strategią „Europa 2020”. Dotyczy ona m.in. modernizacji europejskich sieci odnawialnych źródeł energii.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju proponuje zmiany w dotychczasowej ustawie „Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych”. Nowy projekt ustawy został rozszerzony i nosi nazwę „o strategicznych inwestycjach celu publicznego”. Zmiany mają przyspieszyć i uprościć realizację inwestycji publicznych szczególnie ze względu na to, że w latach 2014-2020 przewidywana jest kumulacja takich inwestycji.
(PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy