20.04.2024

Maciej Bobrowicz Prezesem KRRP

opublikowano: 2016-11-07 przez:

3 listopada 2016 r. delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych powierzyli funkcję Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji Maciejowi Bobrowiczowi. Kandydat pochodzący z Zielonej Góry uzyskał 165 głosów, a konkurujący z nim Maria Ślązak i Ryszard Ostrowski odpowiednio 104 i 43 głosy.

Prezentując swoją kandydaturę, Maciej Bobrowicz zaproponował kompleksowy program działania, obejmujący m.in. konieczność obrony niezależności zawodowej radców prawnych i przeprowadzenie ogólnopolskiej, nowatorskiej kampanii wizerunkowej. Przedstawił pomysły działań służących poszerzeniu rynku usług prawnych (m.in. ubezpieczenia „after the event”), a także zwracał uwagę na znaczenie szerokiego kształcenia radców prawnych w zakresie tzw. umiejętności miękkich. W trakcie publicznej debaty nad najważniejszymi wyzwaniami samorządu mówił: „Dziś potrzebujemy jednoznacznych, śmiałych i odważnych decyzji. Musimy być skuteczni. Musimy być otwarci. Musimy zmodernizować i unowocześnić samorząd i do tego potrzebujemy odwagi. Musimy wspierać radców w ich codziennej pracy i budować partnerskie relacje między strukturami samorządu a każdym radcą”.
Maciej Bobrowicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W praktyce zawodowej zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa gospodarczego, prawa budowlanego i ochrony własności intelektualnej. Ponadto specjalizuje się w reprezentowaniu stron w negocjacjach kontraktów i sporach związanych z wykonywaniem umów. Maciej Bobrowicz jest również doświadczonym działaczem samorządowym: w latach 2007–2013 pełnił już funkcję Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, wcześniej zajmował również stanowisko wiceprezesa KRRP i członka Prezydium KRRP. W 2013 r. w uznaniu wybitnych osiągnięć w działalności na rzecz samorządu radców prawnych i za zasługi w pracy zawodowej i społecznej Prezes Bobrowicz został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Kandydatura Maciej Bobrowicza na Prezesa KRRP była popierana przez Izbę warszawską.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy