17.08.2022

MAC: nowe przepisy dot. wsparcia dla gmin dotkniętych powodzią

opublikowano: 2014-11-25 przez: Mika Ewelina

70 gmin z pięciu województw, które latem ucierpiały w wyniku m.in. powodzi, będzie mogło skorzystać z uproszczonych zasad odbudowy obiektów budowlanych. We wtorek zaczęło obowiązywać rozporządzenie w tej sprawie - poinformował PAP resort administracji.

Rozporządzenie ws. szczególnych zasad odbudowy, remontów oraz rozbiórek zawiera wykaz gmin poszkodowanych w wyniku działania powodzi, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, osunięć ziemi lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w lipcu i sierpniu 2014 r.

"Rozporządzenie umożliwi podmiotom, których obiekty budowlane zostały uszkodzone lub zniszczone przez żywioł, skorzystanie z uproszczonych procedur postępowania przed organami administracji architektoniczno-budowlanej przewidzianych w ustawie o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu" - podkreślono w uzasadnieniu.

Ułatwienia dotyczą łącznie 70 gmin na terenie pięciu województw: dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego. "Znaczny odsetek zgłoszeń wojewodów obejmuje gminy, na terenie których wystąpiły szkody głównie w wałach przeciwpowodziowych, innych urządzeniach melioracji wodnej podstawowej i szczegółowej oraz w korytach rzek" - podkreślono.

Rozporządzenie nie uwzględnia gmin, na terenie których wystąpiły szkody inne niż w obiektach budowlanych.

W tym roku rezerwa celowa budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosi 1,15 mld zł.

W Polsce jest ok. 8,5 tys. kilometrów wałów przeciwpowodziowych. 3,7 tys. km ma znaczenie ponadlokalne. W latach 2010-13 odbudowanych i wyremontowanych zostało 865 km wałów przeciwpowodziowych i 4,7 tys. uszkodzeń w nich. Na ten cel i regulację potoków wydano 889 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa oraz 225 mln zł z Funduszu Solidarności UE. (PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy