04.10.2022

Luki w przepisach o zwrocie opłat sądowych

opublikowano: 2020-04-21 przez: Więckowska Milena

Jeśli sąd nakłoni strony do ugody na posiedzeniu przygotowawczym, opłata sądowa jest zwracana w całości. Dlaczego więc tak samo nie jest traktowana ugoda zawarta przed formalnym rozpoczęciem rozprawy?

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy