28.11.2022

Luka w prawie - samozatrudniony może skorzystać z ulgi w ZUS jak mikroprzedsiębiorca

opublikowano: 2020-04-07 przez: Więckowska Milena

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać z trzymiesięcznego zwolnienia w płaceniu składek na ZUS bez względu na osiągane przychody. Wystarczy, że wezmą do pomocy współpracownika na umowę zlecenie. Zdaniem ekspertów, przepis specustawy, tarczy antykryzysowej 1, literalnie tego nie wyklucza, choć nie taka była wola ustawodawcy.

Czytaj więcej

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy