18.05.2022

Kosiniak-Kamysz: od listopada wyższe progi dochodowe

opublikowano: 2014-11-03 przez: Mika Ewelina

Od 1 listopada progi dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych wzrosły o 35 zł - przypomniał w poniedziałek minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Obecnie próg ten wynosi 574 zł lub 664 zł w przypadku rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

Od spełnienia kryterium dochodowego uzależnione jest przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku. Przysługują one, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza określonej kwoty.

Minister przypomniał, że decyzja o podwyższeniu progów dochodowych zapadła w 2012 r., zatem środki w budżecie na ten cel zostały zaplanowane już jakiś czas temu. Podwyższono wtedy zarówno kryteria dochodowe, jak i zasiłki. Podwyżkę progów rozłożono na dwa etapy - pierwsza podwyżka miała miejsce w listopadzie 2012 r. (kryteria wzrosły z 504 zł i 583 zł do 539 zł i 623 zł), w tym roku osiągnęły docelową wysokość: 574 zł i 664 zł dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego, a także wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Weryfikacja nie oznacza jednak podwyższenia; podwyżka kryteriów z 2012 r. była pierwszą od 2004 r.

W swoim expose premier Ewa Kopacz zapowiedziała zmiany w systemie kryteriów uprawniających do świadczeń rodzinnych. Obecnie, że gdy dochód rodziny przekroczy próg dochodowy, bo np. jeden z jej członków podejmie pracę, traci ona prawo do świadczeń. W ocenie Kopacz polityka rodzinna państwa powinna zachęcać do podejmowania pracy, a nie do niej zniechęcać, dlatego zaproponowała, by przekroczenie kryterium nie oznaczało utraty zasiłku, ale pomniejszenie go o kwotę, o którą przekroczony jest próg dochodowy.

Jak tłumaczył Kosiniak-Kamysz, takie rozwiązanie ma obowiązywać przez czas, na jaki przyznane jest świadczenie - zwykle jest to rok. Obecnie, jeśli ktoś dostał świadczenie np. w październiku, a w styczniu znalazł pracę, to automatycznie tracił świadczenie. Po zmianach, do końca obowiązywania decyzji administracyjnej będzie nadal otrzymywał świadczenie, ale w pomniejszonej kwocie.

Koszt tego rozwiązania szacowany jest na ok. 400-600 mln zł, ma ono wejść w życie od stycznia 2016 r.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom i opiekunom, do ukończenia przez dziecko 18 lat lub zakończenia nauki w szkole - jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia - jeżeli kontynuuje naukę w szkole i jest niepełnosprawny (umiarkowanie albo znacznie). Osobie uczącej się zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej - jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 lat.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi obecnie 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat, 106 zł na dziecko w wieku 5-18 lat oraz 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat, do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.(PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy