18.06.2024

Konsultacje społeczne dot. pomocy publicznej dla małych OZE

opublikowano: 2015-08-20 przez:

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu regulującego zasady obliczania pomocy publicznej dla inwestorów startujących w aukcjach OZE – wynika z informacji resortu gospodarki.

System aukcyjny wprowadzony przez ustawę o odnawialnych źródłach energii będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z jego zasadami inwestorzy, których projekty wygrają aukcje, bo zaoferują najbardziej atrakcyjną cenę energii, otrzymają prawo do odsprzedaży jej do sieci po stałej cenie.
Jak napisano w informacji MG, nowe regulacje mają wskazać ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacjach o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 1 MW, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.
Dzięki temu będzie można szczegółowo określić potrzeby inwestycyjne w sektorze małych instalacji OZE w najbliższym czasie.
„W przedmiotowym projekcie rozporządzenia wskazuje się ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji, aby powstała zakładana ilość instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW” – napisał resort.
Ministerstwo zaznacza, że wartości te są spójne z założeniami przyjętymi na etapie tworzenia ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz w Krajowym Planie Działania (KPD) w zakresie energii z OZE i są wystarczające dla zrealizowania zobowiązań zawartych w dyrektywach unijnych.
Nowy system aukcyjny od początku 2016 r. zastąpi dotychczasowy system wsparcia energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty). Z osobnych aukcji będą mogli skorzystać właściciele inwestycji uruchomionych wcześniej, którzy po 1 stycznia 2016 r. zdecydują się na przejście na system aukcji. Dla nich też będzie liczyć się 15-letni okres wsparcia, zaczynający się z dniem uruchomienia produkcji energii.
System aukcyjny polega na tym, że rząd zamawia określoną ilość energii odnawialnej. Jej wytwórcy przystępują do aukcji, którą wygrywa ten, kto zaoferuje najkorzystniejsze warunki. W założeniu system aukcyjny stworzy stabilne warunki dla rozwoju sektora OZE, bo projekty wybierane w systemie aukcyjnym przez 15 lat będą miały zapewnione stabilne wsparcie.
(PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy