22.06.2024

Konferencja „Pieniądze w mediacji”

opublikowano: 2023-10-25 przez: Więckowska Milena

17-go października w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Mediacji odbyła się konferencja „Pieniądze w mediacji” tematycznie obejmująca szerokie spektrum problematyki dotyczącej finansowych aspektów mediacji oraz kosztów związanych z zarządzaniem konfliktem.

  • Co właściwie mediacja ma wspólnego z pieniędzmi?
  • Jakie bariery utrudniają rozwój polskiej mediacja w branżę specjalistycznych usług?
  • Jakiego rodzaju sytuacje konfliktowe stanowią najbardziej wdzięczny przedmiot do mediacji z punktu widzenia efektywności?
  • Jakimi czynnikami należy się kierować rozważając decyzję o skierowaniu sprawy do mediacji?
  • Jak definiować koszty prowadzenia konfliktu? Jak te koszty liczy biznes i jak do tego podchodzi?
  • Wreszcie, co na temat uwarunkowań kosztowych biznesu winien wiedzieć mediator oferując dlań usługi mediacyjne?

Te oraz wiele innych kwestii było przedmiotem ciekawych wystąpień i dyskusji panelowych.

Organizatorami konferencji byli Sąd Okręgowy w Warszawie, Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie, przy współudziale Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza Lewiatan. OIRP w Warszawie była reprezentowana przez r. pr. Tomasza Malińskiego – Dyrektora Ośrodka Mediacji oraz mediatorów Ośrodka r. pr. Małgorzatę Miszkin-Wojciechowską i r. pr. Mariusza Maciejewskiego – doktora habilitowanego nauk prawnych, profesora ALK.

Wszystkim uczestnikom tego wydarzenia dziękujemy za uczestnictwo oraz za życzliwe przyjęcie!

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy