26.09.2021

Kidawa-Błońska: rząd kontynuuje prace nad projektem ustawy o darmowej pomocy prawnej

opublikowano: 2015-04-08 przez: Mika Ewelina

Rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała we wtorek PAP, że rząd będzie kontynuował prace nad projektem ustawy o darmowej pomocy prawnej. Jak dodała, projekt nie został przyjęty we wtorek, ponieważ wymaga pewnych poprawek, tak aby był bardziej przyjazny dla obywateli.

Kidawa-Błońska powiedziała, że ministrowie we wtorek rozmawiali o projekcie ustawy o darmowej pomocy, informacji prawnej i edukacji prawnej, zwanej "Prawem dla każdego", ale - jak zaznaczyła - prace nad tym projektem będą jeszcze kontynuowane.

"Rząd pracuje nad tym projektem, poprawiamy go, rozszerzamy pewne sprawy, tak aby projekt był bardziej przyjazny dla obywateli" - powiedziała rzecznik rządu. Jak dodała, możliwe że Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o darmowej pomocy prawnej na kolejnym posiedzeniu.

Projekt przewiduje, że w całym kraju ma powstać ponad 1500 punktów darmowej pomocy prawnej. Jeden punkt ma służyć 25 tys. mieszkańców, ze szczególnym naciskiem na mniejsze miejscowości, bo w dużych miastach - jak mówił niedawno wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń - są organizacje pozarządowe, które od lat pomagają w świadczeniu pomocy prawnej potrzebującym.

Punkt świadczenia pomocy prawnej będzie organizowany na poziomie powiatowym. Jeżeli powiat liczy mniej niż 50 tys. mieszkańców, to w takim powiecie będą przynajmniej dwa punkty; jeżeli zaś jest więcej mieszkańców, tych punktów będzie odpowiednio więcej na każde kolejne rozpoczynające się 25 tys. mieszkańców.

W projekcie przyjęto, że pomoc ma przysługiwać osobom spełniającym w ostatnim roku kryterium dostępu do świadczeń z pomocy społecznej, a także osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń nagłych, takich jak katastrofa naturalna, klęska żywiołowa czy awaria techniczna oraz osobom, które ukończyły 75 lat, kombatantom i weteranom.

W myśl projektu, pomoc prawna ma polegać na: poinformowaniu uprawnionego o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach; wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego; pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy (oprócz pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym); sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe, pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomocy prawnej udzielać mają adwokaci i radcowie prawni, w ramach umów zawieranych przez władze powiatowe z korporacjami adwokacką i radcowską, a ponadto jedną piątą punktów prowadzić mają organizacje pozarządowe współpracujące z adwokatami lub radcami prawnymi.

Według planów ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej ma wejść w życie od początku 2016 r.
(PAP)

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy