30.05.2023

Karty FIT PROFIT dla radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz ich rodzin

opublikowano: 2022-08-08 przez: Więckowska Milena

W ramach współpracy OIRP w Warszawie z Vanity Style Sp. z o.o. radcy prawni, aplikanci radcowscy, prawnicy zagraniczni, pracownicy Izby warszawskiej oraz osoby towarzyszące mogą korzystać ze specjalnej oferty sportowej Fit Profit.

Do programu FitProfit i FitSport mogą przystąpić radcowie prawni, aplikanci radcowscy i prawnicy zagraniczni wpisani na listę OIRP w Warszawie oraz zgłoszone przez nich osoby towarzyszące.

REJESTRACJA

Aby skorzystać z oferty i przystąpić do programu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w EXTRANECIE (Pozycja „Informacje” w kategorii „INFORMACJE I MATERIAŁY” w menu po lewej stronie)

Termin I tury zapisów upływa 20.08.2022 r.

Informacje dotyczące poszczególnych typów Kart znajdują się na stronie internetowej odpowiednio dla:

Programu FitProfit (no limit) – www.fitprofit.pl/regulamin

Programu FitSport (8 wizyt w miesiącu) – www.kartafitsport.pl/regulamin

Korzystanie z kart Fit Profit

Każdorazowo, przy użyciu karty Fit Profit należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość dla weryfikacji posiadacza karty.

Regulamin

Każda osoba przystępująca do FitProfit i FitSport zobowiązana jest zapoznać się i przestrzegać regulaminów:

Zabronione jest udostępnianie linku rejestracyjnego osobom spoza OIRP w Warszawie oraz przekazywanie informacji o warunkach oferty osobom nieuprawnionym w szczególności rozpowszechnianie treści do podmiotów konkurencyjnych VanityStyle sp. z o.o. oraz umożliwienie zapisania się przez osoby nieuprawnione do Programu FitProfit i FitSport.

Korzystanie z linku aktywacyjnego do rejestracji oznacza zapoznanie się i przestrzeganie powyższych zasad.

Administratorem danych osób przystępujących do programu jest VanityStyle Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa. Informacje o przetwarzaniu danych dostępne są na platformie eVanityStyle oraz w Polityce prywatności VanityStyle.

Odbiór kart

Karty będą dostępne do odbioru w Biurze Rady (ul. Żytnia 15, I kl. 2. piętro) do końca miesiąca, w którym dokonano ich zakupu. Aby odebrać kartę należy okazać dokument tożsamości osoby rejestrującej (legitymacja radcowska/dowód osobisty).

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy