16.05.2021

Kara grzywny za nieuzasadnioną odmowę wykonania świadczenia przez przedsiębiorcę? TK otworzył puszkę Pandory

opublikowano: 2019-06-27 przez: Pusiewicz Weronika

Przepis przewidujący karę grzywny za nieuzasadnioną odmowę wykonania świadczenia przez przedsiębiorcę jest niezgodny z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny. Przychylił się tym samym do wniosku prokuratora generalnego (PG), który zaskarżył (w części) art. 138 kodeksu wykroczeń.

Czytaj dalej.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy