16.07.2024

Izba warszawska wesprze pacjentów w ramach pomocy Pro Bono

opublikowano: 2019-07-16 przez: Pusiewicz Weronika

W środę, 10 lipca, stołeczny samorząd radców prawnych poszerzył grono instytucji współpracujących z Radcowskim Ośrodkiem Pomocy Pro Bono o Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Misją fundacji jest wspieranie rozwiązań systemowych ukierunkowanych  na poprawę  sytuacji pacjentów oraz oddziaływanie na kształtowanie prozdrowotnych postaw Polaków. Organizacja ta współpracuje z ok. 300 podmiotami zrzeszającymi pacjentów z całej Polski oraz ekspertami w zakresie opieki zdrowotnej w Polsce i zagranicą.

W trakcie oficjalnego spotkania, na którym podpisano porozumienie, Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono był reprezentowany przez Dziekana Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierza Chróścika – Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej to fundacja znana z działań na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w temacie praw przysługującym polskim pacjentom. Dla wielu z nich to pierwsza i jedyna organizacja do jakiej mogą zwrócić się po pomoc w beznadziejnej sytuacji. Cieszymy się, że możemy wesprzeć Instytut w jego szlachetnej misji – komentuje Dziekan Rady Izby warszawskiej.

Sygnatariuszem ze strony Fundacji był jej założyciel, ks. dr Arkadiusz Nowak, znany ze swojej działalności na rzecz osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Ks. Nowak działa aktywnie także na polu naukowym – jest zaangażowany w rozwój edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i humanizacji medycyny. W działalności publicznej promuje ideę odpowiedzialnie rozumianej tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii.

Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono powstał by pomagać osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez efektywną i nieodpłatną pomoc prawną ze strony radców i aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie. W związku z tym, przedstawiciele Izby Warszawskiej nawiązują współpracę z organizacjami, które statutowo stają po stronie potrzebujących i najsłabszych.

Prawo i praktyka

Przygody Radcy Antoniego

Odwiedź także

Nasze inicjatywy